Có được khởi kiện tranh chấp đất đai chưa hòa giải tại xã?

Anh trai tôi có một mảnh đất ở quê đang bị tranh chấp về quyền sử dụng đất. Hiện giờ anh tôi muốn khởi kiện ra tòa án để giải quyết thì có bắt buộc phải hòa giải tại Uỷ ban nhân dân xã trước không?

Ảnh minh họa.

Luật gia Đặng Thị Nụ, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Khoản 2 Điều 3 Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán hướng dẫn Khoản 1 và Khoản 3 Điều 192 Bộ luật Tố tụng dân sự về trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án quy định về chưa có đủ điều kiện khởi kiện quy định như sau:

2. Đối với tranh chấp ai là người có quyền sử dụng đất mà chưa được hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp theo quy định tại Điều 202 Luật đất đai năm 2013 thì được xác định là chưa có đủ điều kiện khởi kiện quy định tại điểm b khoản 1 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Đối với tranh chấp khác liên quan đến quyền sử dụng đất như: tranh chấp về giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất, chia tài sản chung của vợ chồng là quyền sử dụng đất,... thì thủ tục hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp không phải là điều kiện khởi kiện vụ án.

Điều 202 Luật Đất đai 2013 quy định về hòa giải tranh chấp đất đai như sau:

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình; trong quá trình tổ chức thực hiện phải phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân cấp xã được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

4. Việc hòa giải phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên và có xác nhận hòa giải thành hoặc hòa giải không thành của Ủy ban nhân dân cấp xã. Biên bản hòa giải được gửi đến các bên tranh chấp, lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp đang tranh chấp về ai là người có quyền sử dụng đất thì bắt buộc phải được hòa giải tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp trước khi khởi kiện ra Tòa án.

Nguồn: Lao động

121

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan