Có phải trả chứng minh nhân dân khi làm thẻ căn cước công dân?

Bạn đọc có email ngocanhx@xx hỏi: Chứng minh nhân dân tôi đang sử dụng vẫn còn thời hạn 3 năm nữa. Tuy nhiên, do chứng minh nhân dân bị mờ số nên tôi muốn làm thẻ căn cước công dân luôn. Khi được cấp căn cước công dân thì chứng minh nhân dân của tôi có bị thu hồi không? Các giấy tờ, giao dịch trước đây của tôi bằng chứng minh nhân dân cũ còn hiệu lực không?

Thẻ căn cước công dân.

Luật gia Nguyễn Thị Trang, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Khoản 1 Điều 15 Thông tư số 07/2016/TT-BCA quy định về việc thu, nộp, xử lý Chứng minh nhân dân khi công dân chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh nhân dân 12 số sang thẻ Căn cước công dân và xác nhận số Chứng minh nhân dân cho công dân như sau:

Khi công dân làm thủ tục chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh nhân dân 12 số sang thẻ Căn cước công dân thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thu Chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh nhân dân 12 số do công dân nộp, sau đó tiến hành như sau:

1. Đối với Chứng minh nhân dân 9 số:

a) Trường hợp Chứng minh nhân dân 9 số còn rõ nét (ảnh, số Chứng minh nhân dân và chữ) thì cắt góc phía trên bên phải mặt trước của Chứng minh nhân dân đó, mỗi cạnh góc vuông là 2cm, ghi vào hồ sơ và trả Chứng minh nhân dân đã được cắt góc cho người đến làm thủ tục.

Ngay sau khi nhận Chứng minh nhân dân đã cắt góc hoặc sau đó, nếu công dân có yêu cầu thì cơ quan tiến hành cắt góc Chứng minh nhân dân 9 số có trách nhiệm cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân cho công dân;

b) Trường hợp Chứng minh nhân dân 9 số bị hỏng, bong tróc, không rõ nét (ảnh, số Chứng minh nhân dân và chữ) thì thu, hủy Chứng minh nhân dân đó, ghi vào hồ sơ và cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân cho công dân.

Khoản 3 Điều 38 Luật căn cước công dân năm 2014 quy định:

3. Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ Chứng minh nhân dân vẫn nguyên hiệu lực pháp luật. 

Nguồn: Lao động

388

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan