Có phải trả trợ cấp thôi việc cho người lao động nước ngoài?

Tôi có người bạn là người nước ngoài, làm việc cho một công ty liên tục từ năm 2014 đến nay, có ký hợp đồng không xác định thời hạn và công ty có đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ. Nay công ty tuyên bố ngừng kinh doanh và không đồng ý trả trợ cấp mất việc cho người nước ngoài này. Công ty làm vậy đúng không?

Ảnh minh họa.

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Khoản 7, điều 36 BLLĐ 2012 quy định HĐLĐ chấm dứt khi: 

7. Người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết; người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động.

Do công ty của người lao động nước ngoài đó tuyên bố chấm dứt hoạt động, nên công ty phải trả trợ cấp thôi việc (không phải trợ cấp mất việc) theo quy định tại điều 48 BLLĐ 2012.

Điều 48 Bộ luật Lao động quy định về trợ cấp thôi việc như sau:

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

Do đó, trả trợ cấp thôi việc căn cứ vào thời gian đóng BHTN cho người lao động. 

Theo Nghị định số 143/2018/NĐ-CP, từ ngày 01/12/2018, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm: ốm đau; thai sản; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tuy nhiên, họ không phải tham gia BHTN.

Nếu người lao động nước ngoài đó không tham gia BHTN thì NSDLĐ phải trả trợ cấp thôi việc cho người lao động.

Trường hợp công ty không trả trợ cấp thôi việc, người lao động đó có thể khởi kiện công ty ra tòa để được bảo vệ quyền lợi.

Nguồn: Lao động

118

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan