Cơ quan bảo hiểm chủ động gia hạn thẻ BHYT

BHXH TP Hà Nội cho biết từ năm 2020, cơ quan BHXH sẽ chỉ cấp lại thẻ BHYT đối với trường hợp có thay đổi thông tin ghi trên thẻ BHYT, mất, hỏng, rách... Trường hợp còn lại, cơ quan BHXH sẽ chủ động gia hạn thẻ BHYT trên cơ sở dữ liệu đang quản lý.

Trong công văn gửi các cơ quan, đơn vị, BHXH TP Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động, đơn vị quản lý đối tượng tham gia BHYT, các cơ sở giáo dục đào tạo và các đại lý thu hướng dẫn người tham gia BHYT kiểm tra, rà soát thông tin ghi trên thẻ BHYT như: họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, mã quyền lợi hưởng, mã nơi đối tượng sinh sống, thời điểm đủ 5 năm liên tục… Trường hợp sai sót, đề nghị cơ quan BHXH cấp lại thẻ BHYT cho người tham gia theo quy định. Đồng thời, để bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT, BHXH TP Hà Nội đề nghị các đơn vị trích chuyển số tiền phải nộp BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2019 vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH theo quy định.

Người dân làm thủ tục tại BHXH TP Hà Nội

Trường hợp đơn vị có trách nhiệm đóng BHYT mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định của pháp luật, sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại điều 216 của Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13 và "Phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ BHYT".

Tin-ảnh: D.Thu

Nguồn: Lao động

119

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan