Có quyền nợ lương nhân viên do Covid-19?

Dịch nCoV khiến công ty của tôi kinh doanh khốn đốn, dự kiến không đủ tiền trả lương nhân viên. (Minh Tâm)

Hình minh họa (nguồn internet)

Trong trường hợp bất khả kháng thế này, công ty có được quyền nợ lương của nhân viên không?

Luật sư trả lời

Căn cứ điều 96 Bộ Luật lao động năm 2012 và Điều 24 Nghị định 05/2015/NĐ-CP, về nguyên tắc, người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng hạn cho người lao động (không được nợ lương).

Tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng thời hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động thì không được trả chậm quá một tháng. Việc người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động do trả lương chậm được quy định như sau:

- Nếu thời gian trả lương chậm dưới 15 ngày thì không phải trả thêm.

- Nếu thời gian trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì phải trả thêm một khoản tiền ít nhất bằng số tiền trả chậm nhân với lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn một tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương. Khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không quy định trần lãi suất thì được tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn một tháng của ngân hàng thương mại, nơi doanh nghiệp, cơ quan mở tài khoản giao dịch thông báo tại thời điểm trả lương.

Như vậy, trên thực tế nếu công ty bị ảnh hưởng do Covid-19 dẫn đến khó khăn, đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn không có tiền để trả lương đúng hạn cho nhân viên thì được quyền nợ lương của nhân viên không quá một tháng.

Lưu ý, Covid-19 là thời điểm khó khăn đối với nhiều công ty nên người lao động cũng cần có sự chia sẻ với người sử dụng lao động lúc này để hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty sớm phục hồi. Có như vậy, người lao động mới có công việc ổn định, có thu nhập để đảm bảo trang trải cho cuộc sống của người lao động và gia đình của họ.

Luật sư Phạm Thanh Hữu
Đoàn luật sư TP HCM

Nguồn: Vnexpress

118

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan