Còn nhiều quy định "thừa" về hoạt động xúc tiến thương mại

Trả lời Công văn số 5611/BCT-XTTM của Bộ Công Thương về việc đề nghị góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, VCCI cho rằng dự thảo vẫn còn nhiều vướng mắc và khó dẫn chiếu nếu như dự thảo được thông qua.

Theo đó, VCCI đánh giá quy định về hạn mức giá trị tối đa dùng để khuyến mại tại dự thảo được xem là một trong những vướng mắc lớn nhất.

Hạn chế cạnh tranh không lành mạnh là không cần thiết

Về mặt quản lý, trong dự thảo giải trình mục tiêu chính của quy định về hạn mức giá trị tối đa dùng để khuyến mại là “nhằm hạn chế sự cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường”. Tuy nhiên, theo VCCI cho rằng, mục tiêu này dường như chưa hợp lý và không cần thiết. Bởi, trường hợp doanh nghiệp lạm dụng khuyến mại để bán sản phẩm dưới giá thành đến mức “cạnh tranh không lành mạnh”, ảnh hưởng bất lợi đến các đối thủ cạnh tranh trên thị trường thì pháp luật cạnh tranh đã có biện pháp xử lý.

VCCI dẫn chứng, theo Luật Cạnh tranh, đối với những doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường có hành vi “bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh” sẽ bị xử lý bởi các chế tài của pháp luật cạnh tranh. Cũng theo luật này, những trường hợp bán dưới giá thành khác ví dụ hành vi bán dưới giá thành của doanh nghiệp mới gia nhập hoặc không chiếm thị phần đáng kể trên thị trường, dù dưới hình thức nào như khuyến mại vào giá hay bất kỳ hình thức nào khác có tác động đến giá bán cuối của hàng hoá thì đều bị cấm hoặc kiểm soát.

Như vậy, theo VCCI thì hành vi khuyến mại của doanh nghiệp bất kỳ đương nhiên không có nguy cơ gây cạnh tranh không lành mạnh và cần phải được kiểm soát hạn mức khuyến mại.

Về mặt kinh tế, khuyến mại là hoạt động gắn liền với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, có tác động thúc đẩy hiệu quả kinh doanh phù hợp với các chiến lược của mỗi doanh nghiệp. Theo VCCI hoạt động này đóng vai trò quan trọng đối với các doanh nghiệp muốn giới thiệu và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ tới người tiêu dùng. Đặc biệt là đối với những doanh nghiệp nhỏ và vừa mới gia nhập thị trường thì việc khuyến mại sẽ giúp họ giới thiệu sản phẩm và tiếp cận người tiêu dùng dễ dàng hơn.

VCCI cho rằng dự thảo đặt ra giới hạn của giá trị khuyến mại sẽ làm suy giảm giá trị khuyến mại và trở thành rào cản cho doanh nghiệp khi sử dụng công cụ này trong hoạt động kinh doanh, vô hình trung khiến cho hoạt động của doanh nghiệp kém hiệu quả.

Ngoài ra, VCCI nhận định, quy định tại Nghị định 37 cũng như tại dự thảo thì một số hình thức khuyến mại sẽ không bị ràng buộc bởi hạn mức giá trị khuyến mại. Cụ thể, các hình thức quy định tại Điều 7; điểm b khoản 1 Điều 8; Điều 11; Điều 12; Điều 13; Hay hạn mức tổng giá trị của hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại tại Điều 7; Điểm b khoản 1 Điều 8. Nhận định về các quy định này, VCCI cho rằng mục tiêu chính sách quy định tại dự thảo như trên là chưa rõ ràng. VCCI đặt câu hỏi: tại sao lại đặt ra giới hạn cho các hình thức khuyến mại ngoài các quy định trên? Và những hình thức khuyến mại bị giới hạn bởi hạn mức sẽ gây ra nguy cơ gì tác động đến lợi ích công hơn các hình thức khuyến mại không bị ràng buộc bởi hạn mức?

Nâng hạn mức khuyến mại lên 100% hoặc cao hơn

Theo đó, VCCI khuyến nghị xem xét lại quy định tại dự thảo ở các góc độ giữ nguyên hạn mức 50% thì những bất cập, vướng mắc hiện tại gần như chưa được giải quyết. Thêm nữa, việc mở rộng hạn mức 70% nhưng lại trong các trường hợp phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của cơ quan Nhà nước. Quy định như này làm phát sinh yếu tố căn cứ là liệu cơ quan Nhà nước có đứng ra tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung hay không? Trong khi hoạt động khuyến mại của doanh nghiệp lại căn cứ vào chiến lược hoặc tình hình kinh doanh cụ thể của mỗi doanh nghiệp và thường không trùng với chương trình khuyến mại do cơ quan Nhà nước tổ chức.

Bên cạnh đó, VCCI cũng lấy dẫn chứng, theo số liệu thống kê trong báo cáo đánh giá thực thi Nghị định 37 thì “đa số các địa phương đều chưa tổ chức hoặc phát động các chương trình khuyến mại như tháng khuyến mại, mùa mua sắm (38/50 địa phương)". Như vậy có thể thấy số lượng  địa phương tổ chức chương trình khuyến mại là khá ít ỏi.

VCCI lưu ý, quy định về hạn mức giá trị tối đa dùng để khuyến mại được quy định trong Luật Thương mại năm 2005 và việc bỏ hoàn toàn quy định này phải chờ tới khi Luật Thương mại được sửa đổi. Vì vậy trong thời gian chờ đợi này để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và để hạn chế tới mức tối đa bất lợi của quy định “thừa” về mặt quản lý, VCCI kiến nghị mở rộng tất cả các trường hợp khuyến mại có thể nâng đồng thời lên 100% hoặc cao hơn.

VCCI dẫn theo Luật Thương mại năm 2005, luật này có quy định về hạn mức khuyến mại nhưng không có giới hạn về hạn mức khuyến mại này.

Nguồn: Diễn đàn doanh nghiệp

87

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan