Con riêng được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật

"Mới đây, khi bố tôi mất thì có một người phụ nữ bế con đến nhận bố. Người này trình được giấy khai sinh của con ghi họ tên cha là bố tôi, thậm chí có cả kết quả xét nghiệm ADN (quan hệ bố - con). Tôi không rõ bố có để lại di chúc hay không, hoặc nếu di chúc chỉ có tên anh em chúng tôi và mẹ, thì cháu bé kia có được chia di sản thừa kế?" - Nguyễn Văn Hải, rnquận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Trả lời

Bố của bạn mất và nếu không để lại di chúc, di sản của bố bạn sẽ được chia theo quy định của pháp luật. Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về người thừa kế theo pháp luật như sau:

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau: Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;…

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Như vậy, cho dù đó là con riêng của bố bạn với người phụ nữ khác, cháu bé vẫn được hưởng thừa kế di sản thừa kế, thứ tự ở hàng thứ nhất. Bởi theo khoản 2 Điều 68 Luật Hôn nhân & Gia đình 2014, “con sinh ra không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân của cha mẹ đều có quyền và nghĩa vụ như nhau đối với cha mẹ của mình được quy định tại Luật này, Bộ luật Dân sự và các luật khác có liên quan”.

Ngoài ra, ngay cả khi bố của bạn để lại di chúc, trong đó chỉ định cho anh em và mẹ bạn, theo khoản 1 Điều 644 Bộ luật Dân sự, cháu bé vẫn được hưởng di sản vì là người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc. Cụ thể: Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn 2/3 suất đó: Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng; Con thành niên mà không có khả năng lao động…”.

Nguồn: Kinh tế và Đô thị

147

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan