Công an có quyền tạm giữ khách hát karaoke lúc nửa đêm?

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định 112/2013/NĐ-CP, việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính chỉ được áp dụng khi cần ngăn chặn, đình chỉ ngay các hành vi sau:

1. Gây rối trật tự công cộng;

2. Gây thương tích cho người khác;

3. Người có hành vi bạo lực gia đình vi phạm quyết định cấm tiếp xúc dù đã bị nhắc nhở nhưng vẫn cố tình vi phạm

Nghị định 17/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 112/2013/NĐ-CP bổ sung các trường hợp áp dụng việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính, cụ thể là: Khi cần ngăn chặn, đình chỉ ngay hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới mà người vi phạm có dấu hiệu bỏ trốn, tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm, gây cản trở việc xử lý vi phạm.

Thời hạn tạm giữ

Theo Điều 14 Nghị định 112/2013/NĐ-CP và khoản 3 Điều 122 Luật xử lý vi phạm hành chính: “Thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính không được quá 12 giờ; trong trường hợp cần thiết, thời hạn tạm giữ có thể kéo dài hơn nhưng không được quá 24 giờ, kể từ thời điểm bắt đầu giữ người vi phạm”.

Trong mọi trường hợp, việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính phải có quyết định bằng văn bản của người có thẩm quyền. Nghiêm cấm việc tùy tiện tạm giữ người không có quyết định bằng văn bản.

Khi hết thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính, người ra quyết định tạm giữ phải chấm dứt ngay việc tạm giữ đối với người bị tạm giữ và phải ghi vào sổ theo dõi tạm giữ hành chính, có chữ ký xác nhận của người bị tạm giữ.

Người bị tạm giữ có quyền gì?

Theo điều 18 Nghị định 112/2013/NĐ-CP, người bị tạm giữ có quyền:

- Được thông báo về việc bị áp dụng biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính;

- Yêu cầu người ra quyết định tạm giữ thông báo cho gia đình, tổ chức nơi làm việc, học tập biết việc mình bị tạm giữ;

- Được biết lý do tạm giữ, thời hạn tạm giữ và địa điểm bị tạm giữ; khiếu nại về việc tạm giữ;

- Được bảo đảm tiêu chuẩn ăn uống;

- Được điều trị, chăm sóc y tế khi bị bệnh.

Như vậy, đối chiếu với các quy định pháp lý nêu trên thì việc tạm giữ người để xét nghiệm về ma túy mà không có quyết định bằng văn bản của người có thẩm quyền là không phù hợp với các quy định của pháp luật. Nếu bạn cho rằng việc tạm giữ đó đã xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của bạn thì bạn có quyền khiếu nại đến cơ quan có người có hành vi tạm giữ bạn hoặc khởi kiện vụ án tại tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Luật sư Phạm Thị Thu
Công ty Luật Số 1, Hà Nội

Nguồn: VnExpress

119

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan