Công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) và các sở GD-ĐT đã đồng loạt công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vào 0 giờ ngày 26/7. Bộ cũng đã công bố báo cáo kết quả phân tích phổ điểm thi THPT năm 2021.


Thí sinh dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021.

Cụ thể, kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán của cả nước năm 2021 cho thấy, có 980.876 thí sinh tham gia thi bài thi Toán, trong đó, điểm trung bình là 6,61 điểm, điểm trung vị là 7,0 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,8 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 119 (chiếm 0,01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 170.802 (chiếm 17,41%).

Ở môn Ngữ văn, có 978,027 thí sinh tham gia thi bài thi Ngữ văn, trong đó điểm trung bình là 6,47 điểm, điểm trung vị là 6,5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,0 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 172 (chiếm 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 117.915 (chiếm 12,06%).

Ở môn Vật lý, có 346,404 thí sinh tham gia thi bài thi Vật lý, trong đó, điểm trung bình là 6,56 điểm, điểm trung vị là 6,75 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,5 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 25 (chiếm 0,01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 45.239 (chiếm 13,06%).

Môn Hóa học có 348.046 thí sinh tham gia thi bài thi Hóa học, trong đó, điểm trung bình là 6,63 điểm, điểm trung vị là 7,0 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,75 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 58 (chiếm 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 56.756 (chiếm 16,31%).

Môn Sinh học có 342.604 thí sinh tham gia thi bài thi Sinh học, trong đó, điểm trung bình là 5,51 điểm, điểm trung vị là 5,5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 5,25 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 75 (chiếm 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 118.260 (chiếm 34,52%).

Môn Lịch sử có 637.005 thí sinh tham gia thi bài thi Lịch sử, trong đó, điểm trung bình là 4,97 điểm, điểm trung vị là 4,75 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 540 (chiếm 0,08%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 331.429 (chiếm 52,03%).

Môn Địa lý có 631.137 thí sinh tham gia thi bài thi Địa lý, trong đó, điểm trung bình là 6,96 điểm, điểm trung vị là 7,0 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,0 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 118 (chiếm 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 29.230 (chiếm 4,63%).

Môn Giáo dục công dân có 534.123 thí sinh tham gia thi bài thi Giáo dục công dân, trong đó, điểm trung bình là 8,37 điểm, điểm trung vị là 8,5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 9,25 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 29 (chiếm 0,01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 5.321 (chiếm 1%).

Môn Tiếng Anh có 866.993 thí sinh tham gia thi bài thi Tiếng Anh, trong đó, điểm trung bình là 5,84 điểm, điểm trung vị là 5,6 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4,0 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 144 (chiếm 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 349.175 (chiếm 40,27%)

Kết quả thi cho thấy, điểm thi môn Sử vẫn thấp nhất (số thí sinh đạt điểm dưới trung bình chiếm 52,03%). Tiếp đến là môn tiếng Anh (số thí sinh đạt điểm dưới trung bình chiếm 40,27%). Môn Giáo dục công dân đạt điểm cao nhất với số thí sinh đạt điểm dưới trung bình chỉ chiếm 1%. Kết quả này không thay đổi so với những năm gần đây khi 2 môn tiếng Anh, Lịch sử luôn có kết quả thấp.

Cũng theo thống kê, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1, cả nước có 24.555 điểm 10 ở 9 môn thi, nhiều gấp 4,2 lần năm ngoái, riêng môn tiếng Anh nhiều gấp 19 lần. Môn Giáo dục công dân có nhiều điểm 10 nhất (18.680, vượt xa mức 4.163 của năm ngoái). Bài thi có số điểm 10 nhiều thứ hai là Ngoại ngữ với 4.582, trong đó, riêng môn tiếng Anh khoảng 4.300, nhiều gấp 19 lần so với năm 2020. Việc có nhiều điểm 10 tiếng Anh đã được dự báo từ trước do đề thi được đánh giá dễ. Ngữ văn là môn tự luận duy nhất nên cả nước chỉ có 3 điểm 10. Trong khi đó, số điểm 10 ở môn Toán, Hóa học, Lịch sử và Địa lý giảm so với năm ngoái.

Sau khi các hội đồng thi công bố điểm thi, bắt đầu từ ngày 26/7 đến 5/8 là thời gian nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021 có gần 981.800 thí sinh dự thi.

Kỳ thi đợt 2 có khoảng 26.000 thí sinh tham dự sẽ diễn ra vào ngày 6 và 7/8.

Sau khi có kết quả cả 2 đợt thi, việc xét tuyển đại học mới diễn ra chung cho cả 2 đợt.

Trung Kiên

 

Nguồn: Thanhuytphcm.vn

55

Gởi câu hỏi