Đà Nẵng tinh giản gần 2.000 công chức, viên chức

Áp lực công việc lớn, trong khi thu nhập công chức, viên chức không quá hấp dẫn đã khiến nhiều người nghỉ việc.

Ngày 26/6, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng, do Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với UBND thành phố Đà Nẵng.

Sở Nội vụ thành phố cho biết thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39 của Trung ương, đến nay khối hành chính đã cắt giảm được 137 vị trí công chức. Theo số giao của Bộ Nội vụ, giai đoạn 2020-2021 mỗi năm sẽ cắt giảm 33 biên chế nữa.

Ở khối sự nghiệp công lập, do chuyển sang cơ chế tự chủ, đặt hàng và thu hồi theo lộ trình tinh giản, hiện thành phố đã giảm 1.850/1.970 chỉ tiêu Bộ Nội vụ giao, đạt 95%.

Ông Võ Ngọc Đồng - Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông.

Đến đầu năm 2019, Đà Nẵng đã giảm một tổ chức hành chính trực thuộc UBND thành phố, sắp xếp 45 đơn vị và giảm 26 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 109 đơn vị cấp phòng.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Võ Ngọc Đồng, công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ được thực hiện công khai, đúng quy định, khách quan nhưng vẫn có một số trường hợp còn thiếu điều kiện về trình độ lý luận, quản lý nhà nước.

Ngoài ra, số lượng cấp phó trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập cơ bản đảm bảo, tuy nhiên, vẫn còn số ít đơn vị đang nhiều hơn quy định. Thành phố đang tìm phương án giải quyết trong năm 2019.

Thời gian qua thành phố trải qua nhiều cuộc thanh, kiểm tra. Ông Đồng cho biết tâm lý làm việc của đội ngũ công chức, viên chức bị ảnh hưởng ít nhiều. Trước áp lực về công việc và thu nhập, nhiều người chủ động xin ra khỏi biên chế. 

"Một số trường hợp muốn nghỉ nhưng khi gặp trực tiếp tôi trao đổi đã quyết định ở lại. Bác sĩ ra khỏi bệnh viện công để làm bệnh viện tư nhân cũng đã có người xin quay lại. Việc ra, vào công chức, viên chức là bình thường", ông Đồng nói.

Bà Chu Thị Hồng Tâm, Phó chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, cho biết qua thực hiện kết luận thanh tra năm 2016, Đà Nẵng đã sửa đổi, khắc phục tồn tại trước đây về chính sách thu hút nguồn nhân lực.

Kết luận 43 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, chỉ rõ Đà Nẵng vẫn còn sai sót trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị chính quyền thành phố xem xét lại năng lực tham mưu của các cơ quan chuyên môn.

Việc sử dụng biên chế chưa hết nhưng vẫn sử dụng hợp đồng làm công tác chuyên môn là không đúng quy định. Thành phố cũng chưa chủ động phê duyệt đề án xác định vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ trưởng Tân cũng đề nghị Đà Nẵng cẩn trọng rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND thành phố ban hành để phù hợp với các quy định của Trung ương, sớm ổn định tình hình chính trị để phát triển mạnh mẽ hơn.

Theo Nghị định 68 của Chính phủ, Đà Nẵng được giao 1.965 biên chế công chức; 213 hợp đồng. Số lượng người làm việc được giao là 17.945 chỉ tiêu; 718 hợp đồng.

Nguồn: VnExpress

141

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan