DAC lỗ tăng gần gấp đôi sau khi kiểm toán

Mức lỗ trước thuế sau khi kiểm toán của CTCP Viglacera Đông Anh (mã DAC - HNX) đã tăng lên mức 2,17 tỷ đồng, trong khi báo cáo đơn vị lập chỉ lỗ 1,17 tỷ đồng.

Nguyên nhân dẫn đến việc mức lỗ trước thuế tăng là do hạch toán tăng giá vốn hàng bán, giảm hàng tồn kho do xác định lại cách tính hàng tồn kho. Giá vốn hàng bán đã tăng gần 1 tỷ đồng sau khi kiểm toán.

Bên cạnh đó, DAC đã có giải trình vấn đề ảnh hưởng đến ý kiến của kiểm toán viên cho Báo cáo tài chính năm 2013.

Theo đó, đơn vị kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ giá trị lợi thế thương mại là 1,250 tỷ đồng theo thông tư số 138/2012/TT-BTC ngày 20/8/2012 của Bộ tài chính cho khoản giá trị lợi thế thương mại.

Theo báo cáo tài chính thì giá trị lợi thế thương mại hiện đang ghi nhận là tài sản cố định vô hình có nguyên giá là 3 tỷ đồng ,tính đến 31/12/2013 giá trị hao mòn luỹ kế là 1,75 tỷ đồng , giá trị còn lại là 1,25 tỷ đồng .

Tuy nhiên đơn vị được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần từ tháng 10 năm 2003 Công ty đã lựa chọn và đăng ký thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng trích khấu hao là 20 năm, nay theo thông tư số 138/2012/TT-BTC ngày 20/8/2012 hướng dẫn phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh đối với Công ty cổ phần được chuyển đổi từ Công ty Nhà nước thì phải thực hiện phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh không quá 10 năm .

Năm 2012 và 2013 Công ty chưa điều chỉnh theo hướng dẫn thông tư 138/2012/TT-BTC ngày 20/8/2012 của Bộ tài chính cho các khoản giá trị lợi thế thương mại do thị trường bất động sản đóng băng, hàng loạt dự án bất động sản “đắp chiếu”, nợ xấu bất động sản trong hệ thống ngân hàng tăng cao đã khiến cho các doanh nghiệp sản xuất gạch ngói đất sét nung tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn trong việc sản xuất và đầu tư phát triển, nhiều doanh nghiệp bị rơi vào tình trạng thua lỗ mất cân đối tài chính, không có khả năng thu xếp được dòng tiền trả nợ ngân hàng.

Đứng trước tình hình khó khăn chung, Hội đồng quản trị đã cùng Ban điều hành thống nhất chưa điều chỉnh giá trị lợi thế thương mại.

Năm 2011,2012 Công ty đã ghi nhận vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chi phí tiền thuê đất theo thông báo của chi cục thuế Huyện Đông Anh.

Năm 2013 Công ty ghi giảm chi phí thuê đất của năm 2011 và năm 2012 bằng 2 lần chi phí thuê đất năm 2010 với số tiền 1,163 tỷ đồng theo quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính Phủ.

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu DAC bình quân dao động trong biên độ 6.200 – 7.000 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 0.122 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 0,8 triệu đồng/phiên.

Nguồn: Người đồng hành

81

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan