Đảm bảo hỗ trợ gạo kịp thời cho học sinh

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi UBND 16 tỉnh về việc hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia (DTQG) cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.

Niềm vui của các em học sinh khi được nhận gạo hỗ trợ của Chính phủ.

Theo đó, một trong những nội dung đáng chú ý được đề cập trong văn bản là các địa phương cần sớm có kế hoạch phân bổ gạo hỗ trợ cho học sinh năm học 2017 - 2018.

Tạm ứng gạo 2 tháng đầu năm học 

Năm học 2017 - 2018, trên cơ sở đề nghị của UBND các tỉnh về nhu cầu gạo hỗ trợ trong năm học, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành quyết định giao nhiệm vụ cho Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) xuất cấp khoảng từ nguồn DTQG; trong đó, học kỳ I khoảng 38.000 tấn và học kỳ II khoảng 30.000 tấn, giao cho 47 địa phương, để hỗ trợ cho gần 516.000 học sinh năm học này.

Tổng cục DTNN đã giao nhiệm vụ cho các cục DTNN khu vực tổ chức xuất kho, vận chuyển, giao gạo cho các địa phương theo kế hoạch phân bổ, tiếp nhận gạo của UBND các tỉnh. Trong đó, việc Bộ Tài chính ra quyết định tạm ứng hỗ trợ gạo cho học sinh trong thời gian 2 tháng đầu học kỳ I/2017 đã kịp thời giải quyết một phần khó khăn về lương thực của nhà trường và gia đình học sinh ngay trong những ngày đầu tiên của năm học.

Có thể nói, để gạo DTQG đến được với học sinh vùng đặc biệt khó khăn trên khắp mọi miền Tổ quốc, Tổng cục DTNN đã nỗ lực nhiều trong việc triển khai nhiệm vụ này. Ngay sau mỗi năm học, Tổng cục DTNN đã có tổng kết và báo cáo với Bộ Tài chính; chuẩn bị nguồn lực để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ giao. Mặc dù năm học thường bắt đầu từ tháng 9, nhưng việc chuẩn bị được triển khai ngay từ đầu năm như chuẩn bị nguồn vốn mua gạo; cùng với đó là đề nghị chính quyền địa phương rà soát đối tượng thụ hưởng chính sách..

Khẩn trương có kế hoạch tiếp nhận gạo hỗ trợ

Tuy nhiên, đến nay một số địa phương vẫn chưa có kế hoạch tiếp nhận gạo hỗ trợ cho học sinh. Nguyên nhân của sự chậm trễ này là do có sự điều chỉnh vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, và đặc biệt gần đây trên một số địa bàn do thiên tai, lũ lụt xảy ra liên tục nên một số địa phương gặp khó khăn trong quá trình rà soát, xét duyệt đối tượng thụ hưởng chính sách và ban hành quyết định phân bổ gạo cho các đối tượng thụ hưởng…

Để đảm bảo xuất cấp gạo từ nguồn DTQG hỗ trợ kịp thời cho học sinh học kỳ I năm học 2017 - 2018 theo đúng quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ, tại công văn gửi các địa phương; Bộ Tài chính đã đề nghị UBND các tỉnh sớm có kế hoạch phân bổ, tiếp nhận gạo phù hợp với thời gian của học học kỳ I năm học 2017 - 2018; đồng thời, chỉ đạo các sở, ban, ngành của địa phương chủ trì, phối hợp với các cục DTNN khu vực khẩn trương thống nhất về thời gian, địa điểm, kế hoạch tiếp nhận gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ I năm học 2017 - 2018.

Bộ Tài chính nêu rõ: “Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, trường hợp nhu cầu hỗ trợ gạo cho học sinh các địa phương phát sinh cao hơn so với lượng gạo Bộ Tài chính đã quyết định, địa phương kịp thời có văn bản gửi Bộ Tài chính để có kế hoạch cấp bổ sung; trường hợp, nhu cầu hỗ trợ thực tế thấp hơn so với số lượng gạo Bộ Tài chính đã quyết định thì địa phương tiếp nhận theo nhu cầu thực tế của địa phương”.

Trong trường hợp tổ chức triển khai thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, đề nghị UBND cấp tỉnh có văn bản kịp thời gửi Bộ Tài chính (Tổng cục DTNN) để phối hợp giải quyết…

Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam

127

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan