Đang chấp hành án phạt tù có được hưởng lương hưu?

Chồng tôi đang chấp hành bản án 5 năm tù ở Trại giam (từ năm 2017). đến tháng 5/2019, chồng tôi đủ điều kiện được hưởng lương hưu. Tôi muốn hỏi, chồng tôi có được hưởng lương hưu khi đang chấp hành án không?

Ảnh minh họa

Vấn đề bạn hỏi, Kiemsat.vn trả lời như sau:

Trước đây, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định người đang chấp hành án phạt tù thuộc đối tượng bị tạm dừng hưởng lương hưu.

Tuy nhiên, theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 thì người đang chấp hành án phạt tù không còn thuộc đối tượng bị tạm dừng lương hưu nữa (Điều 64, khoản 2 Điều 78). Vì vậy, nếu đủ điều kiện về số tuổi và số năm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Điều 73 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì chồng bạn vẫn được hưởng lương hưu dù đang chấp hành án phạt tù.

Khi chồng bạn đủ điều kiện hưởng lương hưu, bạn cần chuẩn bị hồ sơ hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 108 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; được hướng dẫn cụ thể tại  khoản 2 Điều 19 Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội (ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam).

Theo đó, bạn cần chuẩn bị hồ sơ gồm các giấy tờ sau: Sổ BHXH; Đơn đề nghị hưởng lương hưu (theo mẫu); Giấy ủy quyền làm thủ tục giải quyết chế độ hưu trí và nhận lương hưu đối với người đang chấp hành án phạt tù (theo mẫu) nộp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương quản lý.

Nguồn: Kiểm sát

258

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan