Đăng ký doanh nghiệp theo cơ chế liên thông

Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT về phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp theo cơ chế liên thông đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 15/6/2017.

Theo đó, nhà đầu tư có quyền lựa chọn đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp theo cơ chế liên thông hoặc thực hiện từng thủ tục riêng lẻ theo quy định của pháp luật.

Nếu chọn cơ chế liên thông, nhà đầu tư chỉ nộp một bản các giấy tờ sau trong trường hợp có sự trùng lặp giấy tờ trong hồ sơ đăng ký đầu tư và hồ sơ đăng ký doanh nghiệp:

+ Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân có giá trị pháp lý tương đương đối với trường hợp nhà đầu tư là cá nhân.

+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương đối với trường hợp nhà đầu tư là tổ chức.

+ Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp.

Kể từ thời điểm cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo cho cơ quan ĐKĐT về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ thì việc chống tên trùng, tên gây nhầm lẫn đối với tên của doanh nghiệp dự kiến thành lập mới được xác lập.

Nguồn: Việt Nam Mới

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan