Đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu vẫn được cấp sổ đỏ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Theo đó, Nghị định quy định một số ngoại lệ cấp sổ đỏ cho diện tích đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu.

Cụ thể, thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của UBND cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của UBND cấp tỉnh thì chủ sử dụng đất sẽ được cấp Giấychứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Theo quy định trước đây, đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu thì chủ sử dụng đất sẽ không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

Nghị định 43/2014/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2014.

Nguồn: CafeF

104

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan