Đất công ích có được cấp sổ đỏ?

Vợ chồng ông Tấn Hạo (huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu) mua mảnh đất và nhà diện tích 100m2 (đã xây nhà cấp 4), có giấy mua bán viết tay, 2 bên cùng ký, có người làm chứng là hàng xóm và trưởng khu ký, vì cả khu đó là đất chưa có sổ đỏ.

Mua bán xong thì vợ chồng ông Hạo mới biết đất đó là đất đấu thầu. Ông Hạo hỏi, đất đấu thầu thì có thời hạn là bao lâu? Liệu có bị thu hồi không? Nếu bị thu hồi thì ông được đền bù ra sao? Liệu có thể gia hạn thêm thời gian đấu thầu không? Mảnh đất đó có thể làm sổ đỏ không?

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu trả lời vấn đề này như sau:

Về việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Theo nội dung câu hỏi của ông Hạo thì gia đình ông mới mua một mảnh đất và nhà là 100 m2, thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là không đảm bảo với quy định của pháp luật.

Cụ thể: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 “Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây: Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận); Đất không có tranh chấp; Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; Trong thời hạn sử dụng đất”.

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải thực hiện thông qua Hợp đồng được công chứng hoặc chứng thực (việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại UBND cấp xã).

Về đất đấu thầu thì có thời hạn là bao lâu? Có được gia hạn thêm thời hạn đấu thầu không? Do câu hỏi của ông Hạo không nêu cụ thể đấu thầu là đất gì (đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn hay loại đất nào khác). Do vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường không thể trả lời cụ thể; tuy nhiên, nếu thuộc trường hợp đất công ích của xã, phường, thị trấn thì thời hạn cho thuê đất là không quá 5 năm (quy định tại Khoản 5 Điều 126 Luật Đất đai 2013) và không được gia hạn.

Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Theo quy định tại khoản 1, Điều 82 Luật Đất đai 2013 thì khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích công ích vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; người sử dụng đất không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 76 Luật Đất đai 2013.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai thì người đang quản lý, sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn (đất đấu thầu) không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Nguồn: Báo chính phủ

109

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan