Đề xuất bổ sung 37 loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang đề xuất bổ sung 37 loài vào Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Đề xuất này được đưa ra tại Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sụng Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Trong 37 loài được đề xuất bổ sung đợt này gồm 16 loài thực vật và 21 loài động vật.

16 loài thực vật gồm: 1- Bảy lá một hoa; 2- Sâm Lai Châu (Sâm lang bian); 3- Thông đỏ nam (Thông đỏ lá dài, Thanh tùng); 4- Bách vàng việt (Ché); 5- Hoàng liên gai lá dài; 6- Hoàng liên gai lá mốc (Hoàng liên gai, Hoàng liên ba gai, Tiểu nghiệt bá); 7- Hoàng liên gai lá nhỏ; 8- Lan Vân Hài (Lan hài chai); 9- Lan Hài Xanh; 10- Lan hài chân tím (Lan hài trần liên); 11- Lan một lá (Nhóm loài); 12- Lan hài trân châu; 13- Lan hài hằng; 14- Lan hài đỏ (Lan hài hồng); 15- Lan hài tam đảo; 16- Lan hài thăng heng (Lan hài hêlen).

21 loại động vật gồm: 1- Voọc bạc trường sơn; 2- Vượn siki; 3- Vượn má vàng trung bộ; 4- Voọc bạc đông dương; 5- Voọc bạc (Voọc xám); 6- Cầy giông đốm lớn; 7- Cầy vằn bắc; 8- Cầy gấm; 9- Tắc kè đuôi vàng; 10- Thằn lằn cá sấu; 11- Rùa đầu to; 12- Rùa hộp trán vàng miền Trung; 13- Rùa hộp trán vàng miền bắc; 14- Rùa hộp trán vàng miền Nam; 15- Rẽ mỏ thìa; 16- Hồng Hoàng; 17- Già đẫy lớn; 18- Trĩ sao; 19- Công; 20- Choắt mỏ vàng; 21- Vịt đầu đen.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Nguồn: Báo Chính phủ

135

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan