Đề xuất Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng BCĐTƯ về phòng, chống thiên tai

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang soạn thảo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai (Nghị định 66). Trong đó đề xuất người đứng đầu Chính phủ làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, theo quy định tại Nghị định số 66/2014/NĐ-CP, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai. Với trách nhiệm chỉ đạo điều hành các Bộ, ngành, địa phương trong phòng, chống thiên tai những năm qua, các Trưởng ban đã nỗ lực rất cao thực hiện nhiệm vụ, song còn gặp rất nhiều khó khăn, bất cập trong việc huy động các nguồn lực, phối hợp của các Bộ, ngành, chỉ đạo lồng ghép phòng, chống thiên tai trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội,... Nhất là việc chỉ đạo điều hành hoạt động ứng phó khẩn cấp trong các tình huống thiên tai lớn, xảy ra trên diện rộng, có nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng… Vì vậy, rất cần thiết phải có sự chỉ đạo trực tiếp của người đứng đầu Chính phủ (như cơn bão số 10 và đợt mưa lũ lớn trong tháng 10 vừa qua) để huy động tổng lực cũng như đưa ra các chính sách mạnh mẽ, kịp thời, chính xác nhằm giảm thiểu thiệt hại, đặc biệt là thiệt hại về người.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai theo quy định hiện hành còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, cấp bách của công tác phòng, chống thiên tai hiện nay; chưa có quy định về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy cấp Bộ; đồng thời Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo nhưng lại không quy định thành lập Ban Chỉ huy của Bộ.

Tại dự thảo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất quy định Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai gồm các thành viên: Người đứng đầu Chính phủ làm Trưởng Ban; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Phó trưởng ban thường trực; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Phó Trưởng ban; Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn làm Phó Trưởng ban; các ủy viên của Ban gồm Bộ trưởng các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo; Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và đại diện lãnh đạo một số Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ. Căn cứ yêu cầu công tác, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai mời đại diện lãnh đạo các tổ chức: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các tổ chức liên quan khác tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai; Tổng cục Phòng chống thiên tai giúp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chính phủ thực hiện  nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng chống thiên tai và thực hiện nhiệm vụ Văn phòng thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (sau đây goi tắt là Văn phòng thường trực của Ban Chỉ đạo).

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo có con dấu, được cấp kinh phí và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chức năng, nhiệm vụ và quy chế hoạt động của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo…

Nguồn: Báo Chính phủ

113

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan