Điểm mới trong thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại

Chính phủ đã ban hành Nghị định 124/2018/NĐ-CP ngày 19-9-2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 63/2011/NĐ-CP ngày 28-7-2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại để thực thi phương án cắt giảm các điều kiện kinh doanh.

Theo đó, Nghị định 124/2018/NĐ-CP đã bãi bỏ các giấy tờ như:

  • Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy tờ chứng minh về trụ sở hoạt động của Trung tâm trọng tài đối với hồ sơ Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài;
  • Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy tờ chứng minh về trụ sở của Chi nhánh đối với hồ sơ Đăng ký hoạt động của Chi nhánh; Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh việc thành lập hợp pháp của Tổ chức trọng tài nước ngoài do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp;
  • Bản giới thiệu về hoạt động của Tổ chức trọng tài nước ngoài;
  • Danh sách trọng tài viên, nhân viên dự kiến làm việc tại Chi nhánh đối với Hồ sơ thành lập Chi nhánh của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam;
  • Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy tờ chứng minh về trụ sở của Chi nhánh;
  • Bản sao có chứng thực quyết định về việc cử Trưởng Chi nhánh đối với Hồ sơ đăng ký hoạt động của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.


Nghị định 124/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 19-9-2018.

Nguồn: Hà Nội Mới

98

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan