Điều chỉnh địa giới, thành lập các đơn vị hành chính thuộc tỉnh Quảng Ninh, Bạc Liêu và Kiên Giang

Chính phủ vừa ra các Nghị định số 56, 57, 58/2007/NĐ-CP về việc thành lập 2 phường Hải Hòa, Hải Yên thuộc thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; thành lập thị trấn Châu Hưng thuộc huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu; và điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập huyện U Minh Thượng và thành lập xã thuộc các huyện Vĩnh Thuận, Kiên Lương và Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

Theo Nghị định 56/2007/NĐ-CP, phường Hải Hòa và phường Hải Yên được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của 2 xã Hải Hòa và Hải Yên.

Sau khi thành lập phường Hải Hòa và phường Hải Yên, Thị xã Móng Cái có 17 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các phường: Hòa Lạc, Ka Long, Trần Phú, Trà Cổ, Ninh Dương, Hải Hòa, Hải Yên và các xã: Hải Sơn, Bắc Sơn, Quảng Nghĩa, Hải Tiến, Hải Đông, Vạn Ninh, Hải Xuân, Bình Ngọc, Vĩnh Trung, và Vĩnh Thực.

Nghị định số 57/2007/NĐ-CP thành lập thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu trên cơ sở toàn bộ 3.155 ha diện tích tự nhiên và 11.311 nhân khẩu của xã Châu Hưng và điều chỉnh 265,23 ha diện tích tự nhiên và 1.438 nhân khẩu của xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi.

Theo Nghị định số 58/2007/NĐ-CP, điều chỉnh địa giới các huyện: An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận để thành lập huyện U Minh Thượng với 6 đơn vị trực thuộc, gồm các xã: Thạnh Yên, Thạnh Yên A, An Minh Bắc, Minh Thuận, Vĩnh Hòa và Hòa Chánh.

Điều chỉnh địa giới hành chính các xã: Bình An, Sơn Kiên, Vĩnh Phong để thành lập các xã: Bình Trị, Sơn Bình, Phong Đông thuộc huyện Kiên Lương, Hòn Đất, Vĩnh Thuận.

Sau khi điều chỉnh, các huyện Kiên Lương, Hòn Đất, Vĩnh Thuận, An Biên, An Minh có tương ứng 13, 14, 7, 9 và 11 đơn vị hành chính trực thuộc. Tỉnh Kiên Giang có 14 đơn vị hành chính gồm các huyện: Kiên Lương, Hòn Đất, Giồng Riềng, Gò Quao, Châu Thành, Tân Hiệp, An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng, Kiên Hải, Phú Quốc, thị xã Hà Tiên và thành phố Rạch Giá.

Nguồn: Báo chính phủ

128

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan