Điều chỉnh nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan tại Hiệp định CPTPP

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 03/2020/TT-BCT điều chỉnh việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu (mã HS 24.01) theo hạn ngạch thuế quan cam kết tại Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình dương (Hiệp định CPTPP).

Ảnh minh họa

Cụ thể, lượng hạn ngạch thuế quan thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu hàng năm cam kết tại Hiệp định CPTPP  như sau:

Mã HS

Tên hàng

Lượng hạn ngạch thuế quan (tấn)

Năm

24.01

Thuốc lá nguyên liệu

525

2020

550

2021

575

2022

600

2023

625

2024

650

2025

675

2026

700

2027

725

2028

750

2029

775

2030

800

2031

825

2032

850

2033

875

2034

900

2035

925

2036

950

2037

975

2038

Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo Hiệp định CPTPP không tính vào lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới WTO do Bộ Công Thương công bố hàng năm.

Đối tượng phân giao hạn ngạch thuế quan là các doanh nghiệp thương mại nhà nước thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2018/TT-BCT.

Phương thức phân giao hạn ngạch thuế quan được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thươngNghị định số 69/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/02/2020.

LP

Nguồn: Báo Chính phủ

157

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan