Điều kiện đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Bạn đọc có email ngoctrangx@xxx hỏi: Công ty tôi thành lập năm 2014, hiện chúng tôi muốn kinh doanh thêm dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Xin hỏi điều kiện cung cấp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thế nào? Mức ký quỹ tại ngân hàng là bao nhiêu?

Luật gia Phạm Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Điều 8 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2006 quy định về doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài như sau:

1. Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

2. Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp dịch vụ) phải có vốn pháp định theo quy định của Chính phủ và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

3. Doanh nghiệp được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (sau đây gọi tắt là Giấy phép) phải trực tiếp tổ chức hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

4. Chính phủ quy định các loại hình doanh nghiệp được hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn và lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Vốn pháp định của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ được quy định tại Điều 3 Nghị định 126/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Nghị định 126/2007/NĐ-CP) như sau: Vốn pháp định của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là 5 tỷ đồng.

Điều 2 Nghị định 126/2007/NĐ-CP quy định loại hình doanh nghiệp được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài như sau: Doanh nghiệp được xem xét cấp Giấy phép là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có 100% vốn điều lệ của các tổ chức, cá nhân Việt Nam.

Tiền ký quỹ của doanh nghiệp được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 126/2007/NĐ-CP là 1 tỷ đồng.

Như vậy, doanh nghiệp có 100% vốn Việt Nam được hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài khi đáp ứng đủ điều kiện và được cấp Giấy phép theo quy định nêu trên. Mức ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là một tỷ đồng.

Nguồn: Báo Lao động

109

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan