Điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc tại doanh nghiệp

Ông Bùi Hữu Hạnh (tỉnh Hà Tĩnh) làm thử việc tại Đội xây dựng số 2, Công ty Vạn Tường (Quân khu V) từ tháng 9/2001 và làm việc chính thức từ tháng 3/2002. Tháng 6/2005, Đội xây dựng số 2 giải thể, ông Hạnh được điều sang Xí nghiệp 378, cũng là đơn vị thuộc Công ty Vạn Tường. Tháng 10/2006, ông xin nghỉ việc.

Thời gian làm việc của ông Hạnh tại Công ty Vạn Tường (tháng 9/2001 - 10/2006) không được đóng BHXH. Ông Hạnh hỏi, ông có được hưởng trợ cấp thôi việc không? Nếu được thì phải làm những thủ tục gì?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Trong khoảng thời gian ông Bùi Hữu Hạnh làm việc và thôi việc tại một số đơn vị thuộc Công ty Vạn Tường từ tháng 9/2001 đến tháng 10/2006, việc giao kết hợp đồng lao động, chế độ trợ cấp thôi việc được áp dụng quy định của pháp luật về lao động tại thời điểm đó là Bộ Luật lao động năm 1994 (sửa đổi bổ sung năm 2002, 2006), Nghị định số 44/2003/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH. Theo đó:

Thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động đối với doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Doanh nghiệp là Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc doanh nghiệp. Trường hợp những người có thẩm quyền không trực tiếp giao kết hợp đồng lao động thì có thể ủy quyền cho người khác bằng văn bản, trừ trường hợp đã quy định về phân cấp quản lý nhân sự.

Về trợ cấp thôi việc, khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp từ một năm trở lên, người sử dụng lao động có trách nhiệm trợ cấp thôi việc, cứ mỗi năm làm việc là nửa tháng lương, cộng với phụ cấp lương, nếu có.

Trường hợp người lao động thực hiện nhiều hợp đồng lao động tại một doanh nghiệp mà khi kết thúc từng hợp đồng chưa được thanh toán trợ cấp thôi việc, thì doanh nghiệp cộng thời gian làm việc theo các hợp đồng lao động và lấy tiền lương bình quân 6 tháng liền kề trước khi chấm dứt hợp đồng lao động cuối cùng để tính trợ cấp thôi việc cho người lao động.

Trường hợp trong các hợp đồng lao động có một hợp đồng lao động người lao động đơn phương chấm dứt trái pháp luật, thì thời gian làm việc theo hợp đồng lao động chấm dứt trái pháp luật người lao động không được trợ cấp thôi việc, còn các hợp đồng khác vẫn được hưởng trợ cấp thôi việc.

Trường hợp ông Bùi Hữu Hạnh thôi việc từ tháng 10/2006 nhưng chưa được nhận trợ cấp thôi việc thì cần có tài liệu chứng minh về thời gian đã làm việc tại Công ty Vạn Tường như: Hợp đồng lao động do giám đốc hoặc người được giám đốc Công ty ủy quyền ký kết, quyết định thôi việc…

Ông Hạnh có thể gửi đơn kèm theo tài liệu chứng minh về thời gian đã làm việc tại Công ty Vạn Tường, hoặc liên hệ trực tiếp với Giám đốc hoặc Phòng tổ chức nhân sự đề nghị được chi trả trợ cấp thôi việc chưa nhận.

Nguồn: Báo chính phủ

90

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan
Tin liên quan