Điều kiện thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Ông Hồ Quý Nhân (tỉnh Quảng Ngãi; email: hoquynhan.qn@...) đề nghị được giải đáp điều kiện thành lập quỹ hỗ trợ hội viên nghèo tại một số tổ chức đoàn thể như Hội Người cao tuổi, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

Theo ông Nhân biết, Nghị định 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện quy định, các tổ chức phải có 1 tỷ đồng mới được thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Ông Hồ Quý Nhân muốn biết, các hoạt động gây quỹ hỗ trợ hội viên nêu trên của các Hội có phải điều chỉnh theo quy định tại Nghị định 30/2012/NĐ-CP không?

Về vấn đề ông Nhân hỏi, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

Các cuộc vận động gây quỹ để hỗ trợ cho hội viên nghèo phát triển kinh tế, chăm sóc sức khoẻ, chữa bệnh hiểm nghèo... của Hội Người cao tuổi, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, nếu không có sự phối hợp với các quỹ xã hội, quỹ từ thiện được thành lập theo quy định của pháp luật thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP.

Ngoài ra, việc tổ chức vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai xảy ra trong nước và ngoài nước; khắc phục hậu quả do hoả hoạn; sự cố nghiêm trọng; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Công dân, tổ chức Việt Nam thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP phải có đủ những điều kiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định này.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Nội vụ đã có thông tin giải đáp công dân.

Nguồn: Báo Chính phủ

147

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan