Doanh nghiệp không phải xuất trình CFS trong hồ sơ hải quan

Tổng cục Hải quan vừa có công văn chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố thống nhất trong việc không yêu cầu doanh nghiệp (DN) nộp, xuất trình Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS), trong bộ hồ sơ hải quan…

Kiên Giang
Cán bộ Hải quan Kiên Giang giải quyết thủ tục thông quan hàng hóa cho DN. Ảnh: Hải Anh

 

Theo Tổng cục Hải quan, trong quá trình quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK), một số đơn vị hải quan báo cáo vướng mắc về triển khai thực hiện Nghị định 69/2018/NĐ-CP (ngày 15/5/2018) liên quan đến CFS.

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan lý giải:

Điều 10, Điều 11, Nghị định 69/2018/NĐ-CP không có quy định DN phải nộp, xuất trình CFS cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục hải quan, giảm bớt thủ tục, chi phí cho DN.

Đồng thời, tại khoản 5, Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành có hiệu lực từ 5/6/2018 (sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC) nêu rõ, CFS không phải là chứng từ phải nộp trong hồ sơ hải quan đối với hàng hóa XNK.

Do đó, Tổng cục Hải quan có ý kiến chỉ đạo, các cục hải quan tỉnh, thành phố căn cứ các quy định tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP và Thông tư 39/2018/TT-BTC hướng dẫn các chi cục hải quan thực hiện thống nhất, không yêu cầu DN nộp, xuất trình CFS trong bộ hồ sơ hải quan khi thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK./.

CFS là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa ghi trong CFS để chứng nhận rằng sản phẩm, hàng hóa đó được sản xuất và được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu.

Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam

172

Gởi câu hỏi