Doanh nghiệp kiểm toán có dịch vụ kế toán có được thành lập doanh nghiệp kế toán?

Doanh nghiệp kiểm toán có cung cấp dịch vụ kế toán sẽ không được góp vốn để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet


Một công ty muốn đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán có vướng mắc gửi đến Bộ Tài chính: "Công ty tôi đã được thành lập bởi 1 công ty kiểm toán trước năm 2015 và công ty kiểm toán này sở hữu 35% vốn điều lệ. Công ty kiểm toán này cũng đang thực hiện kinh doanh dịch vụ kế toán. Theo khoản 3 điều 59 Luật kế toán 2015 thì: Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán không được góp vốn để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán khác, trừ trường hợp góp vốn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam. Vậy công ty chúng tôi xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán có được không?"

Giải đáp vướng mắc trên, Bộ Tài chính dẫn chứng quy định tại Khoản 3 Điều 59 Luật kế toán: “Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán không được góp vốn để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán khác, trừ trường hợp góp vốn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam”.

Đồng thời, theo Khoản 13 Điều 3 Luật Kế toán quy định, kinh doanh dịch vụ kế toán là việc cung cấp dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng, lập báo cáo tài chính, tư vấn kế toán và các công việc khác thuộc nội dung công tác kế toán theo quy định của Luật này cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Khoản 1 Điều 24 Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định, doanh nghiệp kiểm toán có đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập thì được kinh doanh dịch vụ kế toán. Khi không còn đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập thì doanh nghiệp kiểm toán không được kinh doanh dịch vụ kế toán.

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp kiểm toán có cung cấp dịch vụ kế toán sẽ không được góp vốn để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán.

Nguồn: Tạp chí Tài chính

148

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!