Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành phải ký quỹ bao nhiêu?

Bạn đọc có email kimanhx@xx hỏi: Tôi có ý định mở công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế. Xin hỏi, mức kỹ quỹ là bao nhiêu và thủ tục ký quỹ như thế nào?

Luật gia Đỗ Thị Hoa, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: 

Điểm c, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 14 Nghị định 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch (Nghị định 168/2017/NĐ-CP) quy định mức ký quỹ và phương thức ký quỹ như sau:

2. Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế: c) Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng.

3. Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam và được hưởng lãi suất theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và ngân hàng nhận ký quỹ phù hợp với quy định của pháp luật. Tiền ký quỹ phải được duy trì trong suốt thời gian doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Điều 15 Nghị định 168/2017/NĐ-CP quy định thủ tục nộp tiền ký quỹ và cấp Giấy chứng nhận tiền ký quỹ như sau:

1. Khi doanh nghiệp có yêu cầu nộp tiền ký quỹ vào tài khoản tại ngân hàng, ngân hàng nhận ký quỹ và doanh nghiệp thực hiện giao kết hợp đồng ký quỹ. Trên cơ sở hợp đồng ký quỹ, ngân hàng nhận ký quỹ thực hiện phong tỏa số tiền ký quỹ của doanh nghiệp gửi tại ngân hàng.

2. Hợp đồng ký quỹ có các nội dung chính gồm: Tên, địa chỉ, người đại diện của doanh nghiệp; tên, địa chỉ, người đại diện của ngân hàng; lý do nộp tiền ký quỹ; số tiền ký quỹ; lãi suất tiền gửi ký quỹ; trả lãi tiền gửi ký quỹ; sử dụng tiền ký quỹ; rút tiền ký quỹ; hoàn trả tiền ký quỹ; trách nhiệm của các bên liên quan và các thỏa thuận khác phù hợp với quy định của pháp luật và không trái với quy định tại Nghị định này.

3. Sau khi phong tỏa số tiền ký quỹ, ngân hàng nhận ký quỹ cấp Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành cho doanh nghiệp theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.

Như vậy, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phải thực hiện ký quỹ 500.000.000 đồng. Thủ tục ký quỹ sẽ được thực hiện theo các quy định đã trích dẫn ở trên.

Nguồn: Lao động

232

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan