Đổi mới công ty nông- lâm nghiệp gắn với nâng cao hiệu quả sản xuất

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến Sơ kết tình hình sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp (giai đoạn 2015-2017), diễn ra sáng nay (28/10)

Hội nghị trực tuyến Sơ kết tình hình sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp (giai đoạn 2015-2017).

Công tác đổi mới, sắp xếp các công ty nông, lâm nghiệp là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, được Bộ Chính trị quán triệt tại Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, cuối năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 118/2014/NĐ-CP để triển khai các giải pháp đổi mới, sắp xếp các công ty nông lâm nghiệp (công ty).

Triển khai còn chậm

Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ (2015-2017), Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn cho biết, các địa phương, doanh nghiệp đã khẩn trương xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp báo cáo Hội đồng thẩm định. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kịp thời trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án tổng thể của các địa phương, đơn vị. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 40/41 Phương án tổng thể với 252 công ty nông, lâm nghiệp, trong đó 224 doanh nghiệp nông, lâm nghiệp tiến hành chuyển đổi mô hình sắp xếp, đổi mới và 28 doanh nghiệp tiến hành giải thể.

Qua quá trình thực hiện, đã có 17/19 doanh nghiệp TNHH MTV nông, lâm nghiệp thực hiện duy trì mô hình doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện sản xuất kinh doanh, trong đó 14 DN nông nghiệp và 3 DN lâm nghiệp.

Cùng với đó, chuyển đổi 71 công ty TNHH MTV nông nghiệp và 31 công ty lâm nghiệp thành công ty cổ phần. 38 công ty TNHHMTV nông, lâm nghiệp được chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên. Việc chuyển đổi công ty TNHH MTV lâm nghiệp chuyển thành Ban quản lý rừng phòng hộ hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp công lập có thu, 5/5 Công ty đã được phê duyệt phương án chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình Ban quản lý rừng thuộc các tỉnh: Nghệ An, Đắk Nông, Sơn La, Yên Bái, Đắk Lắk. Việc tiến hành giải thể công ty TNHH MTV nông, lâm nghiệp mới hoàn thành được 1/28 doanh nghiệp.

Về tình hình tài chính, tổng hợp đến ngày 15/9/2017, giá trị tài sản theo sổ sách của các công ty nông, lâm nghiệp là 53.125 tỷ đồng, bình quân lợi nhuận trước thuế ba năm 2014 - 2015 - 2016 là 2.174 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.779 tỷ đồng. Khối các công ty nông nghiệp chiếm tỷ trọng tài sản và lợi nhuận cao hơn khối các công ty lâm nghiệp. Tổng số lỗ lũy kế 1.968 tỷ đồng chiếm 3% vốn chủ sở hữu, số lỗ lũy kế tập trung phần lớn tại các công ty nông nghiệp, nhiều có công ty lỗ lũy kế trên 20 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Bộ NN&PTNT, những công ty nông, lâm nghiệp sau khi sắp xếp lại, bước đầu sản xuất kinh doanh đã dần ổn định hơn. Đặc biệt với mô hình cổ phần hóa các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đều tăng như: Công ty cổ phần cao su Bình Dương (doanh thu trước sắp xếp 49 tỷ đồng, sau sắp xếp 133 tỷ đồng), Công ty cổ phần nông lâm nghiệp Bình Dương (doanh thu trước sắp xếp 26 tỷ đồng, sau sắp xếp 34 tỷ đồng); Công ty cổ phần chè Bàu Cạn (lợi nhuận trước sắp xếp 277 triệu đồng, sau sắp xếp 4 tỷ đồng)…

Sau khi sắp xếp về cơ bản đã xử lý được tồn tại về tài chính, tranh chấp, lấn chiếm đất đai. Định hướng, chiến lược sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đã cụ thể và sát thực với tình hình thực tế hơn.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Hà Công Tuấn: “Vẫn còn một số địa phương, doanh nghiệp thực hiện chậm tiến độ như: Công ty TNHHMTV NN Bạch Long, Rạng Đông (Nam Định), Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Sóc Trăng, Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Bình Thuận (Bình Thuận) và một số công ty thuộc UBND tỉnh Nghệ An”.

Cùng với đó, một số địa phương khi xây dựng phương án tổng thể chưa sát thực tế, chưa đánh giá cân nhắc kỹ lưỡng về hình thức sắp xếp đổi mới nên sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án tổng thể, tiếp tục đề nghị thay đổi, điều chỉnh mô hình sắp xếp công ty nông, lâm nghiệp vì vậy đã làm chậm tiến độ thực hiện, như: Quảng Ninh, Bình Thuận, Nghệ An, Cà Mau, TP Hà Nội, Tổng công ty Cà phê Việt Nam.

“Việc triển khai thực hiện sắp xếp, đổi mới đối với hai mô hình cổ phần hóa và Công ty TNHH hai thành viên tại các địa phương rất chậm: 102 Công ty nông, lâm nghiệp chuyển thành công ty cổ phần tới nay mới chỉ có 18 công ty được phê duyệt phương án cổ phần hóa. 39 Công ty nông, lâm nghiệp chuyển thành Công ty TNHH hai thành viên đến nay chỉ có 12 công ty nông, lâm nghiệp được phê duyệt phương án”, Thứ trưởng Hà Công Tuấn nói.

Sẽ hoàn thành trong năm 2018

Tlrao đổi với phóng viên Báo DĐDN bên lề Hội nghị, Thứ trưởng Hà Công Tuấn nhận định: “Với sự quyết tâm của Chính phủ, các Bộ ngành và các địa phương, việc tiến hành sắp xếp đổi mới công ty nông, lâm nghiệp sẽ được hoàn thành trong năm 2018”.

Bởi theo Thứ trưởng, hiện đã có hơn 10 địa phương và 2 tổng công ty Nhà nước đã cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần gồm Tổng công ty Chè và 2 công ty thuộc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.

Bên cạnh đó, để tiếp tục thúc đẩy việc hoàn thành sắp xếp chuyển đổi các doanh nghiệp, Bộ NN&PTNT đề nghị, Các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty có công ty nông, lâm nghiệp tiếp tục quán triệt quan điểm, tư tưởng, chủ trương, mục tiêu sắp xếp, đổi mới và phát triển các công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị; Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành cơ bản việc sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp theo đề án được duyệt trong năm 2018. Giải quyết khó khăn, vướng mắc, hoàn thiện cơ chế chính sách để công ty nông, lâm nghiệp sau sắp xếp lành mạnh về tài chính, quản lý chặt chẽ đất đai, sản xuất kinh doanh có hiệu quả…

Bên cạnh đó, các địa phương khẩn trương hoàn thành phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới của các công ty nông, lâm nghiệp chưa thực hiện; báo cáo kịp thời khó khăn vướng mắc, cần thiết đề nghị điều chỉnh, bổ sung phương án gồm: Nghệ An, Nam Định, Sóc Trăng, Quảng Ninh, thành phố Cần Thơ, Thanh Hóa, Bình Thuận.

Khẩn trương hoàn thành việc rà soát, đo đạc, cắm mốc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phê duyệt phương án sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp; xử lý dứt điểm các trường hợp cho thuê, cho mượn, lấn chiếm, tranh chấp, liên doanh liên kết, hợp tác đầu tư và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai. Tập trung tiến hành xây dựng kế hoạch việc tiếp nhận đất đai của các công ty nông, lâm nghiệp giao về địa phương quản lý sử dụng. 

Các Bộ, ngành liên quan thường xuyên theo dõi, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, địa phương trong quá trình triển khai, thực hiện để đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, đổi mới.

Nguồn: Enternews.vn

157

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan