Đổi mới đánh giá học sinh lớp 1 theo chương trình mới

Sáng 20/12, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức hội thảo hướng dẫn đánh giá học sinh lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Hình minh họa (nguồn internet)

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, Bộ đã ban hành Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT, sau đó có sửa đổi bằng Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT. Hai thông tư này đánh giá theo định hướng tiếp cận năng lực, cách đánh giá đã tiệm cận với quốc tế, vừa đánh giá thường xuyên kết hợp với đánh giá định kỳ.

Qua 5 năm triển khai, công tác đánh giá học sinh tiểu học đã có nhiều kết quả tích cực, bước đầu tạo chuyển biến trong nhận thức về đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá chất lượng giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực.

Để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới bắt đầu với lớp 1 vào năm học 2020-2021, trước mắt, Bộ GD&ĐT xây dựng văn bản hướng dẫn đánh giá học sinh lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Trong chương trình mới, việc đánh giá học sinh dựa trên phẩm chất và năng lực được quy định trong chương trình tổng thể và chương trình môn học, hoạt động giáo dục, chứ không phụ thuộc vào nội dung kiến thức trong sách giáo khoa.

Do vậy, kiến thức trong sách giáo khoa chỉ là tài liệu dạy học để hình thành phẩm chất và năng lực của học sinh. Ví dụ, đánh giá học sinh lớp 1 khi kết thúc học kỳ 1 về môn tiếng Việt thì giáo viên sẽ yêu cầu học sinh đọc được 30 tiếng/phút...

PN

Nguồn: Báo Chính phủ

340

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan