Đóng góp ý kiến vào Dự án Luật Giáo dục quốc phòng, an ninh

Chiều 3-4, tại TP Hạ Long, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào Dự án Luật Giáo dục quốc phòng, an ninh.

Dự án Luật Giáo dục quốc phòng, an ninh gồm 7 chương, 46 điều. Qua thảo luận, hầu hết các đại biểu cơ bản đồng tình với bố cục của bản dự thảo. Tuy nhiên các đại biểu đã tham gia ý kiến, đóng góp một số nội dung về câu từ trong dự thảo; điều 9, khoản 3 đề nghị bỏ cụm từ “lợi dụng giáo dục quốc phòng và an ninh để  trục lợi” để tránh lặp lại với khoản 1,  điều 9 và bổ sung hai từ “trục lợi” vào khoản 1, viết lại thành “Lợi dụng hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh để trục  lợi, tuyên truyền xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng…”; quy định giáo dục quốc phòng và an ninh cho các  đối tượng...

Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp thu và tổng hợp các ý kiến tham gia để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bổ sung vào dự thảo trước khi trình tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII sắp tới.

Nguồn: baoquangninh.com.vn

Nguồn: baoquangninh.com.vn

126

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan