Dự án mua sắm trang thiết bị y tế thuộc loại dự án nào?

Theo Luật Đầu tư công, dự án đầu tư công được phân loại gồm dự án có cấu phần xây dựng và dự án không có cấu phần xây dựng.

Hình minh họa (nguồn internet)

Ông Huỳnh Đức Đạt (Bạc Liêu) phản ánh, chủ đầu tư A đang lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát lắp đặt trang thiết bị y tế cho Dự án mua sắm trang thiết bị y tế (Dự án Nhóm B), với hình thức chỉ định thầu rút gọn; nhà thầu B có cung cấp hồ sơ năng lực để thực hiện gói thầu tư vấn giám sát nêu trên.

Theo Hồ sơ năng lực mà nhà thầu B cung cấp thì trong giấy phép đăng ký kinh doanh về hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (mã ngành 7110), chi tiết không có giám sát công tác lắp đặt thiết bị y tế; Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thì phạm vi hoạt động xây dựng chỉ có Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp hạng III; có 3 cá nhân thực hiện công tác giám sát có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng là Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình hạng III.

Ông Đạt hỏi, theo quy định hiện hành thì nhà thầu B có đáp ứng điều kiện năng lực hoạt động xây dựng hay không? Theo quy định hiện hành thì Dự án mua sắm trang thiết bị y tế là thuộc loại, cấp công trình gì?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật Đầu tư công số 49/2014/QH14 thì dự án đầu tư công được phân loại gồm dự án có cấu phần xây dựng và dự án không có cấu phần xây dựng.

Trường hợp nếu dự án mua sắm, lắp đặt trang thiết bị y tế mà ông Huỳnh Đức Đạt nêu được xác định là dự án có cấu phần xây dựng, các thiết bị được lắp đặt đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 39 Điều 3 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 thì tổ chức thực hiện việc giám sát lắp đặt các thiết bị này phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định tại khoản 33 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, cấp công trình trong trường hợp này được xác định là cấp công trình mà thiết bị được lắp đặt vào theo quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng và Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 7/11/2019 về sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Chinhphu.vn

Nguồn: Báo Chính phủ

884

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan