Được minh oan nhờ sự giám sát của Đảng

Không “tâm phục khẩu phục” trước việc bị Giám đốc Trung tâm Giống nông nghiệp (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đà Nẵng) kỷ luật buộc thôi việc, bà Nguyễn Thị Xuân - nguyên Phó trưởng phòng Kế toán-Tài vụ của Trung tâm đã gửi đơn khiếu nại đến Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng. Từ đây, sự việc đã được làm sáng tỏ.

Sự việc nóng và phức tạp từ khi Giám đốc Trung tâm Giống nông nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đà Nẵng ký Quyết định số 10/QĐ-TTG ngày 24-4-2009, buộc thôi việc đối với bà Nguyễn Thị Xuân - nguyên Phó trưởng phòng Kế toán-Tài vụ của Trung tâm, với lý do: Đã vi phạm nghiêm trọng Điều 6, Điều 7, Điều 8 Pháp lệnh Cán bộ công chức (CBCC) và Điều 15, Điều 16 Quy định những điều CBCC không được làm trong Pháp lệnh CBCC. 

Cụ thể: Ý thức tổ chức kỷ luật kém: Không tiếp nhận tiền lương của CBCC năm 2007 để chi lương; không thực hiện Quyết định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bàn giao phụ trách kế toán cho trưởng phòng mới được bổ nhiệm; không kiểm kê bàn giao tài sản cho người kế nhiệm; không chấp hành chỉ đạo của Sở  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc làm bản kiểm điểm hết thời gian giữ chức vụ Phó trưởng phòng Kế toán-Tài vụ…

Thiếu phẩm chất đạo đức, đã vu khống có tính chất hệ thống; lớn tiếng gây mất trật tự trong cơ quan; lợi dụng quyền dân chủ để khiếu kiện nhiều lần, việc khiếu kiện đã gây dư luận xấu và giảm uy tín của đơn vị trong quan hệ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Thực hiện sai nhiệm vụ chuyên môn được giao: Sử dụng tiền lương của CBCC chi sai mục đích; tự ý bỏ việc, cơ quan đã có giấy gọi 3 lần vẫn không đến…

Không đồng ý với các nội dung trên, bà Nguyễn Thị Xuân gửi đơn khiếu nại lên Giám đốc Trung tâm Giống nông nghiệp. Giám đốc đã ra Quyết định số 14-QĐ/TTG giải quyết đơn khiếu nại với nội dung: Không chấp nhận đơn của bà Nguyễn Thị Xuân và giữ nguyên hình thức kỷ luật buộc thôi việc. 

Bà Nguyễn Thị Xuân tiếp tục khiếu nại đến Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thanh tra Sở đã thẩm tra, xác minh các nội dung trong đơn khiếu nại và có Báo cáo số 28/BC-TT đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hủy bỏ Quyết định buộc thôi việc bà Xuân và tiến hành tổ chức lại việc xử lý kỷ luật theo đúng quy trình, quy định của pháp luật. 

Tuy nhiên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vẫn ban hành Quyết định số 330-QĐ/SNN về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Xuân với nội dung: Chấp nhận một phần đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Xuân; yêu cầu Giám đốc Trung tâm Giống nông nghiệp hủy bỏ một số điểm, khoản tại Điều 1 ở Quyết định số 10/QĐ-TTG, nhưng vẫn giữ nguyên hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với bà Nguyễn Thị Xuân vì đã vi phạm điểm b, khoản 2, Điều 25 Nghị định 35 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật CBCC.

Không "tâm phục, khẩu phục", bà Nguyễn Thị Xuân khiếu nại lên Thường trực Thành ủy Đà Nẵng; Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy giải quyết vụ việc. UBKT Thành ủy Đà Nẵng thành lập tổ giám sát làm rõ nội dung thi hành kỷ luật của bà Nguyễn Thị Xuân. Qua thẩm tra, xác minh, đã ra báo cáo kết quả giám sát gửi về Thành ủy Đà Nẵng, với những nội dung sau:

- Giám đốc Trung tâm Giống nông nghiệp ban hành Quyết định số 10/QĐ-TTG sai cả nội dung, căn cứ, quy trình và thời hạn ban hành quyết định kỷ luật; khi giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Xuân, Giám đốc Trung tâm Giống nông nghiệp không phát hiện những sai sót trong Quyết định 10, vẫn ban hành Quyết định số 14 không chấp nhận đơn của bà Nguyễn Thị Xuân và giữ nguyên hình thức kỷ luật buộc thôi việc là không khách quan.

- Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thẩm tra, xác minh và có Báo cáo số 28 đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Trung tâm Giống nông nghiệp hủy bỏ Quyết định 10, nhưng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vẫn ra Quyết định số 330, chỉ yêu cầu hủy bỏ một số điểm, khoản tại Điều 1, Quyết định số 10/QĐ-TTG; những nội dung còn lại mà Quyết định số 330 kết luận là đúng và có cơ sở, nhưng không có hồ sơ xác minh các vụ việc kèm theo; cơ sở chứng cứ không vững chắc; mức độ vi phạm không thuộc điểm b, khoản 2, Điều 25 Nghị định 35, mà vẫn giữ nguyên hình thức kỷ luật buộc thôi việc là sai.

- Tính chất, mức độ vi phạm của bà Nguyễn Thị Xuân không thuộc các hành vi vi phạm rất nghiêm trọng tại điểm b, khoản 2, Điều 25 Nghị định 35/2005/NĐ-CP; do đó, việc áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với bà Nguyễn Thị Xuân là quá nặng so với khuyết điểm.

- Về hồ sơ thủ tục, chứng cứ, căn cứ để thi hành kỷ luật bà Nguyễn Thị Xuân: Không có bản kiểm điểm của người bị thi hành kỷ luật. Biên bản gốc trong sổ lưu tại cơ quan cuộc họp ngày 13-10-2008 ghi nửa chừng, không khớp với biên bản Trung tâm Giống nông nghiệp giao cho Tổ giám sát. Quyết định số 10/QĐ-TTG buộc thôi việc đối với bà Nguyễn Thị Xuân là sai quy trình và trái với quy định tại khoản 1 và khoản 2, Điều 17, Nghị định 35 của Chính phủ.

- Quyết định số 10/QĐ-TTG quá thời hiệu xem xét kỷ luật theo quy định tại khoản 2, 3, Điều 9, Nghị định 35/2005/NĐ-CP. Trong quá trình giải quyết khiếu nại kỷ luật, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vàTrung tâm Giống nông nghiệp không thực hiện Thông báo số 28-TB/UBKTTU, ngày 22-2-2009 và Thông báo số 81-TB/BCĐ, ngày 10-11-2008 của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng thành phố Đà Nẵng về việc bố trí công tác hợp lý cho bà Nguyễn Thị Xuân là không chấp hành sự chỉ đạo của cấp trên.

Như vậy, việc kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Xuân của Giám đốc Trung tâm Giống nông nghiệp  Đà Nẵng sai cả về thủ tục, nội dung, căn cứ, quy trình, thời hiệu xử lý kỷ luật và thời hạn ban hành quyết định kỷ luật; có yếu tố áp đặt khi chưa có đủ chứng cứ, thiếu khách quan; kết luận sai phạm và áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc là quá nặng, không thấu lý, đạt tình và để oan sai cho cán bộ, đảng viên. Từ kết quả giám sát của UBKT, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã có Thông báo kết luận với nội dung: Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Trung tâm Giống nông nghiệp  hủy bỏ các quyết định liên quan đến việc giải quyết xử lý kỷ luật buộc thôi việc đối với bà Nguyễn Thị Xuân.

Hiện nay, Trung tâm Giống nông nghiệp Đà Nẵng đã giải thể, bà Nguyễn Thị Xuân được bố trí công tác tại Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đà Nẵng. Ôn lại chuyện cũ, bà Xuân thường nói rằng: "Tôi rất biết ơn, Đảng đã minh oan cho tôi.".

Nguồn: Báo điện tử Đảng Công sản Việt Nam

105

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan