Được sử dụng vỉa hè không vào mục đích giao thông khi nào?

Nghị định số 100/2013/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP quy định 5 trường hợp được phép sử dụng tạm thời hè phố không vào mục đích giao thông.

Theo quy định tại Điều 35 Luật giao thông đường bộ 2008: Lòng đường và hè phố chỉ được sử dụng cho mục đích giao thông. Trong một số trường hợp vẫn cho phép tổ chức một số hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội trên đường bộ. Trường hợp đặc biệt, việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố vào mục đích khác phải do UBND cấp tỉnh quy định nhưng không được làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông.

Cụ thể hè phố sẽ được phép sử dụng tạm thời không vào mục đích giao thông khi nào?

Nghị định số 100/2013/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, việc sử dụng tạm thời một phần hè phố không vào mục đích giao thông không được gây mất trật tự, an toàn giao thông. Và trong 5 trường hợp sau đây, hè phố sẽ được phép sử dụng tạm thời không vào mục đích giao thông:

Thứ nhất, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Thời gian sử dụng tạm thời hè phố không quá 30 ngày.

Thứ hai, tổ chức đám tang và điểm trông giữ xe phục vụ đám tang của hộ gia đình. Thời gian sử dụng tạm thời hè phố không quá 48 giờ, trường hợp đặc biệt không được quá 72 giờ.

Thứ ba, tổ chức đám cưới và điểm trông giữ xe phục vụ đám cưới của hộ gia đình; thời gian sử dụng tạm thời hè phố không quá 48 giờ.

Thứ tư, điểm trông giữ xe phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội; thời gian sử dụng tạm thời hè phố không quá thời gian tổ chức hoạt động văn hóa đó.

Thứ năm, điểm trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng để phục vụ thi công công trình của hộ gia đình. Thời gian sử dụng từ 22 giờ đêm hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau.

Nghị định cũng lưu ý, vị trí hè phố được phép sử dụng tạm thời không vào mục đích giao thông phải đáp ứng đủ các điều kiện: phần hè phố còn lại dành cho người đi bộ có bề rộng tối thiểu đạt 1,5m; hè phố có kết cấu chịu lực phù hợp với trường hợp được phép sử dụng tạm thời.

Lòng đường cũng được sử dụng không vào mục đích giao thông

Ngoài việc được tạm thời sử dụng một phần hè phố, 100/2013/NĐ-CP cũng cho phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường không vào mục đích giao thông, nhưng việc sử dụng này cũng không được gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Lòng đường được phép sử dụng tạm thời không vào mục đích giao thông trong hai trường hợp: Điểm trông, giữ xe ô tô phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội. Thời gian sử dụng tạm thời lòng đường không quá thời gian tổ chức hoạt động đó; điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp vệ sinh môi trường đô thị, thời gian sử dụng từ 22 giờ đêm hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau.

Vị trí lòng đường được phép sử dụng tạm thời không vào mục đích giao thông phải đáp ứng đủ các điều kiện: không thuộc tuyến quốc lộ đi qua đô thị; phần lòng đường còn lại dành cho các loại phương tiện có bề rộng tối thiểu bố trí đủ 02 làn xe cho một chiều đi; lòng đường có kết cấu chịu lực phù hợp với trường hợp được phép sử dụng tạm thời.

Nguồn: Việt Nam Mới

129

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan