Được trích đến 10% thu nhập lập quỹ phát triển KH-CN

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 95/2014/NĐ-CP quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ (KH-CN). Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-12-2014.

Theo đó, DNNN hàng năm phải trích từ 3 đến 10% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) để lập Quỹ phát triển KH-CN của DN; đối với DN ngoài Nhà nước, được quyền trích một tỷ lệ hợp lý, không quá 10% để lập Quỹ phát triển KH-CN.

Quỹ được sử dụng để đầu tư tăng cường tiềm lực KH-CN cho DN và cho ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả và sức mạnh cạnh tranh; thực hiện các nhiệm vụ KH-CN của DN; trang bị cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động KH-CN của DN; mua máy móc, thiết bị kèm theo các đối tượng chuyển giao công nghệ để thay thể một phần hoặc toàn bộ công nghệ đã, đang sử dụng bằng công nghệ khác tiên tiến hơn…

Theo đánh giá của Thứ trưởng Bộ KH-CN Trần Việt Thanh, hiện nay phần lớn DN Việt vẫn đang sử dụng công nghệ lạc hậu, so với mức trung bình của thế giới 2-3 thế hệ. Một trong những nguyên nhân chính là do các DN Việt thiếu tiềm lực tài chính để tiến hành đổi mới, nâng cấp công nghệ.

Số liệu thống kê cho thấy, đối với các DN trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp (chiếm 1/3 tổng số DN) thì có 88% DN có trình độ công nghệ trung bình và lạc hậu. Tỷ lệ đầu tư đổi mới công nghệ của các DN chỉ đạt dưới 0,5% doanh thu.

Nguồn: Baohaiquan.vn

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan