Gặp vướng với chủ doanh nghiệp nợ thuế bị dừng xuất cảnh

Theo phản ánh của Cục Hải quan Bình Dương, đơn vị này đang gặp vướng với đối tượng dừng xuất cảnh là chủ sở hữu DN chấm dứt hoạt động mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh đi du lịch, xuất cảnh đi trị bệnh, xuất cảnh đi giao dịch mua bán…

Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan Bình Dương. Ảnh tư liệu.

Cục Hải quan Bình Dương cho biết, tại Khoản 3 Điều 36 Nghị định 127/2013/NĐ-CP về bảo đảm thi hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan quy định: “những cá nhân bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính mà chưa thực hiện hoặc trốn tránh thực hiện sẽ bị dừng xuất cảnh”. Trong đó được hiểu, quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan bao gồm: thông báo về số tiền thuế nợ và tiền chậm nộp, quyết định ấn định thuế, thông báo số tiền thuế phải nộp lại do được hoàn cao hơn… theo khoản 3a Điều 25 Nghị định 127/2013/NĐ-CP.

Theo nội dung trên thì việc dừng xuất cảnh đối với chủ DN bỏ trốn, mất tích là công dân Việt Nam bao gồm tất cả các trường hợp xuất cảnh hay chỉ được dừng xuất cảnh trong trường hợp họ xuất cảnh để định cư ở nước ngoài như như tại Điều 53 Luật Quản lý thuế. Cơ quan Hải quan cho được phép yêu cầu dừng xuất cảnh đối với công dân Việt Nam khi họ xuất cảnh đi du lịch, xuất cảnh đi trị bệnh, xuất cảnh đi giao dịch mua bán… hay không?

Hải quan Bình Dương cho rằng,  thời gian qua việc thực hiện biện pháp tạm hoãn xuất cảnh chủ DN bỏ trốn, mất tích trong thời gian vừa qua đã phát huy tác dụng tích cực, mang lại hiệu quả cao trong thu hồi nợ thuế. Tuy nhiên, việc tạm hoãn xuất cảnh tác động trực tiếp đến quyền cá nhân tự do đi lại nên rất dễ phát sinh việc khiếu nại, khiếu kiện nếu chưa có sự thống nhất trong các văn bản pháp luật dến đến DN hiểu khác nhau.

Theo đó, đơn vị này kiến nghị, cần có quy định rõ cơ quan quản lý thuế (trong đó có cơ quan Hải quan) có thẩm quyền yêu cầu dừng xuất cảnh chủ DN bỏ trốn, mất tích là công dân Việt Nam trong mọi trường hợp xuất cảnh bao gồm các trường hợp xuất cảnh đi du lịch, xuất cảnh đi trị bệnh, xuất cảnh đi giao dịch mua bán…

Ghi nhận ý kiến của Hải quan Bình Dương về đối tượng bị dừng xuất cảnh, Tổng cục Hải quan cho biết sẽ nghiên cứu bổ sung tại dự thảo Luật Quản lý thuế thay thế Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và các Luật sửa đổi, bổ sung về đối tượng  xuất cảnh là chủ sở hữu DN chấm dứt hoạt động mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Nguồn: Báo Hải Quan

505

Gởi câu hỏi