Gia hạn quy định mức giới hạn hàm lượng formaldehyt

Bộ Công thương vừa ban hành thông tư sửa đổi ngày hiệu lực của Thông tư số 21/2017/TT-BCT quy định mức giới hạn hàm lượng formaldehyt từ ngày 01/5/2018 thành ngày 01/01/2019.

Quy định mức giới hạn hàm lượng formaldehyt sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Ảnh: TL

Trước đó, ngày 23/10/2017, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 21/2017/TT-BCT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

Được biết, quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm dệt may trước khi đưa ra thị trường Việt Nam, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức cá nhân khác có liên quan.

Bên cạnh đó, thông tư quy định mức giới hạn về hàm lượng formaldehyt trong sản phẩm dệt may không được vượt quá 30 mg/kg đối với sản phẩm dệt may cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi, 75 mg/kg đối với sản phẩm dệt may tiếp xúc trực tiếp với da và 300 mg/kg đối với sản phẩm không tiếp xúc trực tiếp với da.

Ngoài các quy định về hàm lượng formaldehyt và amin thơm, Thông tư 21 còn quy định các sản phẩm, hàng hóa trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường Việt Nam phải được công bố hợp quy phù hợp với quy định tại quy chuẩn này, gắn dấu hợp quy (dấu CR) theo các quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam Online

99

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan