Giám sát thực hiện Nghị quyết 112/2015/QH13: NN chỉ hỗ trợ, không thể bố trí 100% kinh phí

Tại cuộc làm việc với các bộ, ngành đóng góp ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 112/2015/QH13 của QH, Thường trực Hội đồng Dân tộc dành sự quan tâm đến việc các địa phương chưa bố trí đủ 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất để thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu, hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Có địa phương than khó, có địa phương mong Nhà nước bảo đảm 100% kinh phí. Tuy nhiên, ngân sách nhà nước không thể kham nổi nếu đồng ý với đề xuất này. Nhà nước có trách nhiệm và chỉ hỗ trợ nếu địa phương không có khả năng, và không sử dụng 10% số tiền thu sử dụng đất này sai mục đích.

Ít quan tâm xác lập tính pháp lý của từng thửa đất

Nghị quyết 112 của QH yêu cầu ngân sách nhà nước cân đối, bố trí hỗ trợ đủ cho các địa phương thực hiện toàn bộ việc rà soát, xác định ranh giới, cắm mốc giới, đo đạc, lập bản đồ địa chính và hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp thuộc diện đổi mới theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết, Dự thảo Báo cáo kết quả giám sát tình hình triển khai và thực hiện Nghị quyết số 112/2015/QH13 ngày 27.11.2015 của QH về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng cho thấy, chúng ta đã rà soát, bóc tách được khối lượng lớn diện tích đất bên các tổ chức, làm rõ được vị trí, ranh giới, diện tích từng loại đất và từng trạng thái phải quản lý, sử dụng đất như giao đất, cho thuê đất, sử dụng đúng mục đích, không đúng mục đích, không sử dụng, giao khoán, cho thuê, cho mượn, bị lấn, bị chiếm, đang có tranh chấp… Đây là tiền đề quan trọng làm cơ sở, xử lý các tồn tại, vướng mắc, vi phạm pháp luật về đất đai.

Theo Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân, chúng ta đã cơ bản hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất đồng bộ, thống nhất với ranh giới đất trên thực địa, xử lý được về cơ bản các phần khó khăn, vướng mắc do lịch sử để lại bên trong các tổ chức từ trước tới nay, tạo tiền đề vững chắc để các công ty chủ động rà soát, sắp xếp tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, vướng mắc là, các địa phương thực hiện chưa nghiêm Nghị quyết 112 về kinh phí đầu tư cho công tác quản lý đất đai ở địa phương, chưa đáp ứng yêu cầu: Bố trí 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất để thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu, hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhiều địa phương chỉ chú trọng vào việc đo vẽ bản đồ địa chính mà ít quan tâm đến việc kê khai đăng ký, cấp đổi lại giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu để xác lập tính pháp lý của từng thửa đất và đưa vào vận hành thường xuyên.

Đóng góp ý kiến về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà thẳng thắn, đo đạc, lập cơ sở dữ liệu, hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là trách nhiệm của chính quyền địa phương. Luật Ngân sách nhà nước cũng quy định, địa phương phải bố trí vốn ngân sách để thực hiện nhiệm vụ của mình. Những địa phương có khó khăn, thì ngân sách trung ương hỗ trợ. Nếu như quan điểm tới đây khác đi, phải bàn lại, có phải ngân sách trung ương bảo đảm 100% thực hiện nhiệm vụ này không?

Không nhùng nhằng về hồ sơ quản lý đất…

Thực tế, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cũng thừa nhận ngân sách nhà nước bố trí 100% số kinh phí cho công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu, hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các địa phương trên cả nước thì chúng ta không thể kham nổi. Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân cho biết thêm, lẽ ra các địa phương phải dành 10% kinh phí cho công tác này, nhưng đúng là có địa phương chỉ dành được 2,7% số kinh phí từ số thu sử dụng đất. Số còn lại được ưu tiên đầu tư cho xây dựng cơ bản. Rất không hợp lý.

Ở góc độ các địa phương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Giàng A Chu cho rằng, một số tỉnh không có khả năng cân đối được ngân sách để thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu, hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chứ không phải không muốn làm. Các địa phương vẫn trông chờ ở Bộ Tài chính rất nhiều, bởi lẽ, có địa phương không thu được tiền sử dụng đất, hoặc tiền tươi, thóc thật cũng không đáng là bao nhiêu. Chúng ta cũng không loại trừ trường hợp, các địa phương, doanh nghiệp có mẹo, không ký hợp đồng cho thuê đất, nên không thu tiền sử dụng đất. Hay có địa phương, cho thuê đất nhưng công ty, doanh nghiệp khó khăn cứ xin miễn, khất tiền cho thuê đất.

Vậy thì, Bộ Tài chính phải có trách nhiệm, phối hợp cùng với địa phương để giải quyết, xử lý những vấn đề này. Quan điểm là, đã cho thuê đất phải nộp tiền thuê đất. Buộc phải miễn tiền cho thuê đất thì cũng cần giới hạn khoảng thời gian nhất định. Đối với toàn bộ diện tích đất theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17.12.2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp, đất thu về nhưng chưa được đo đạc, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng nên trực tiếp chỉ đạo địa phương để có cơ chế triển khai thực hiện.

Kinh nghiệm quản lý đất đai cho thấy, việc thiếu bản đồ địa chính có độ chính xác phù hợp đã làm cho các nhiệm vụ khác cần căn cứ trên bản đồ trở thành hình thức, rất ít giá trị thực sự. Ví dụ, một phương án sử dụng đất được xây dựng hay một giấy chứng nhận được cấp dựa trên tài liệu bản đồ không đủ độ tin cậy sẽ chỉ là một hồ sơ trên giấy, khó có thể tránh khỏi tranh chấp với những người sử dụng đất lân cận khi triển khai bất cứ hoạt động nào trên thực địa; việc chuyển sang hình thức giao đất có thu tiền hay thuê đất gặp khó khăn, vì việc xác định giá đất không thể chính xác do ranh giới mảnh đất không rõ ràng, diện tích không đúng với thực tế; việc giải quyết tranh chấp, lấn chiếm không thuận lợi vì không xác định được chính xác ranh giới trên thực địa… Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Giàng A Chu nhấn mạnh, đất đai là tài sản công, do Nhà nước quản lý, Nhà nước phải có trách nhiệm, không thể cứ nhùng nhằng, không đo đạc, không làm hồ sơ quản lý đất được.

Nguồn: Đại biểu nhân dân

142

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan