Gỡ vướng về việc từ chối lập thủ tục giải ngân và trả hồ sơ cho chủ đầu tư

Kính xin hỏi Quý Bộ về tính đúng, sai trong thực hiện nghiệp vụ kiểm soát thanh toán của nhân viên Kho bạc NN đối với trường hợp sau: chủ đầu tư hồ sơ thanh toán (bất kể gói thầu nào thuộc dự án)đến Kho bạc NN tại địa phương thì quá trình kiểm soát thanh toán nhân viên KBNN từ chối lập thủ thục giải ngân và trả hồ sơ cho chủ đầu tư.

Với lý do sau: trong các bảng tính của dự toán của công trình ví dụ bảng tổng hợp vật tư, hoặc bảng tính giá trị xây lắp, bàng tổng hợp dự toán... nhân viên KBNN cộng trừ, nhân, chia lại các khoản mục chi phí, hoặc cộng lại tổng các ô giá trị lệch 01 đến 03 đồng so với bản dự toán in.

Theo tôi khi đơn vị lập dự toán sử dụng phần mềm dự toán để lập dự toán thì khi xuất ra bảng tính chuyện chệnh lệch đó so với ngồi bấm máy tính thủ công là bình thường, vì phần mềm chạy trên nền excel tính cộng các ô số liệu đến số lẻ nhưng bản dự toán in thì chỉ thể hiện đến hàng đơn vị, chuyện này ai sử dụng phần mềm dự toán excel cũng hiểu.

Vậy việc nhân viên KBNN ngồi bấm máy tính thủ công tính lại các con số chi tiết của hồ sơ dự toán (đã được các cơ quan chuyên môn của người ra quyết định phê duyệt dự toán thẩm tra ,thẩm định) có đúng nghiệp vụ kiểm soát thanh toán không; Lý do trả hồ sơ, từ chối thanh toán của nhân viên KBNN với trường hợp như vậy là hợp lý hay không?

Bộ Tài chính giải đáp như sau:

Nguồn: Tạp chí Tài chính

83

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan