Hàng nhập khẩu theo hợp đồng mượn không được hoàn thuế

Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn Cục Hải quan Hà Nội xử lý hoàn thuế cho Công ty TNHH Nippo Mechatronics (Việt Nam) đối với hàng hóa NK theo hợp đồng mượn sau đó tái xuất trả lại nước ngoài.

Theo Tổng cục Hải quan, hàng hóa NK theo hợp đồng mượn để phục vụ sản xuất sau đó tái xuất trả lại nước ngoài thì không phải là hoạt động thử nghiệm theo quy định tại điểm a Khoản 9 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK, nên không thuộc đối tượng miễn thuế NK.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng cho biết, hàng hóa NK theo hợp đồng mượn để phục vụ sản xuất sau đó tái xuất trả lại nước ngoài không thỏa mãn nguyên tắc trích khấu hao theo quy định tại Điều 9 Thông tư 45/2013/TT-BTC nên không đáp ứng điều kiện hoàn thuế theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 19 Luật Thuế XK, thuế NK (số tiền thuế NK được hoàn lại xác định trên cơ sở trị giá sử dụng còn lại của hàng hóa khi tái xuất tính theo thời gian sử dụng, lưu tại Việt Nam, trường hợp hàng hóa đã hết trị giá sử dụng thì không được hoàn lại thuế NK đã nộp).

Do đó, cơ quan Hải quan không đủ cơ sở để xử lý hoàn thuế cho DN.

Nguồn: Báo Hải quan

256

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan