Hộ kinh doanh được kinh doanh ngành nghề gì?

Gia đình tôi dự định thành lập hộ kinh doanh buôn bán một số loại quần áo thời trang do tôi là chủ hộ. Pháp luật quy định như thế nào về ngành nghề đối với hộ kinh doanh?

Ảnh minh họa.

Luật gia Nguyễn Thị Trang, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: 

Điều 74 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh như sau:

1. Khi đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh ghi ngành, nghề kinh doanh trên Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ghi nhận thông tin về ngành, nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

2. Hộ kinh doanh được quyền kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động. Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

3. Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc hộ kinh doanh kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, đồng thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Như vậy, hộ kinh doanh khi đăng ký thành lập sẽ ghi ngành, nghề kinh doanh trên Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh. Việc đăng ký, thay đổi ngành, nghề kinh doanh và quản lý nhà nước đối với ngành nghề kinh doanh thực hiện theo quy định đã trích dẫn ở trên.

Nguồn: Lao động

154

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan