Hỗ trợ đóng BHXH cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp chuẩn bị nghỉ hưu

Thông tư số182/2017/TT-BQP mới ban hành của Bộ Quốc Phòng cho biết, từ ngày 18/9/2017, sẽ hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp (DN) quân đội chi trả tiền lương tháng và kinh phí đóng BHXH đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong thời gian chuẩn bị nghỉ hưu.

Theo đó, hỗ trợ cho các DN) quốc phòng, an ninh trong Quân đội quy định tại Nghị định số 93/2015/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức quản lý và hoạt động của DN quốc phòng, an ninh; DN kinh tế - quốc phòng có mô hình tổ chức, biên chế của tổ chức quân sự (có cơ quan chính trị, điều tra, thanh tra, tác chiến, huấn luyện quân sự), có nhiệm vụ dự bị động viên, làm nhiệm vụ trên địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh, nếu sản xuất kinh doanh bị thua lỗ.

Các DN trên sẽ được hỗ trợ chi trả tiền lương tháng và kinh phí đóng BHXH, với mức hỗ trợ như sau: 100% kinh phí đối với doanh nghiệp quốc phòng an ninh trong Quân đội quy định tại Nghị định 93/2015/NĐ-CP; tối đa 70% kinh phí đối với DN kinh tế - quốc phòng nếu sản xuất kinh doanh bị lỗ (DN kinh tế - quốc phòng có mô hình tổ chức, biên chế của tổ chức quân sự; có nhiệm vụ dự bị động viên; làm nhiệm vụ trên địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh).

Tiền lương tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu bao gồm: Tiền lương theo cấp bậc quân hàm; loại, nhóm, bậc và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Thời gian hỗ trợ từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2020.

Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam Online

67

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan