Hỗ trợ kinh phí hợp lý cho công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu đối với HS mầm non

Thời gian qua, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các địa phương bố trí kinh phí thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu đối với học sinh (HS) mầm non từ năm học 2014-2015. Tuy nhiên, đến nay mới có 3 huyện thực hiện nội dung này. Vậy nguyên nhân do đâu và giải pháp nào để các địa phương sớm bố trí kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu tại các trường mầm non.

Để làm rõ hơn nội dung này, chúng tôi đã trao đổi với đồng chí Nguyễn Văn Minh (ảnh), Giám đốc Sở Tài chính.

- Đề nghị đồng chí cho biết việc bố trí nguồn kinh phí và tình hình thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu đối với HS mầm non năm học 2014-2015?

+ Căn cứ Chỉ thị số 23/2006/CT-TTg ngày 12-7-2006 của Thủ tướng  Chính phủ về việc tăng cường công tác y tế trong trường học, Bộ Tài chính đã có Thông tư số 14/2007/TT-BTC ngày 8-3-2007 về việc “Hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trong các trường học”. Theo đó, từ năm 2007, nguồn kinh phí để các trường mầm non công lập thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho HS, gồm 4 nguồn: Nguồn kinh phí trích lại từ Quỹ khám chữa bệnh BHYT; nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước và nguồn thu hợp pháp khác. Tuy nhiên, đến nay đối với nguồn kinh phí trích lại từ quỹ khám chữa bệnh BHYT chưa thực hiện được; do vậy, các trường mầm non rất khó khăn về kinh phí để thực hiện chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho HS theo quy định của Nhà nước, đảm bảo duy trì tủ thuốc thiết yếu, tổ chức các hoạt động để thực hiện chăm sóc, bảo vệ và tư vấn sức khoẻ HS rất khó khăn...              

Công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho HS các trường mầm non thời gian qua chưa thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước là do khó khăn về đội ngũ nhân viên làm công tác y tế học đường, cũng như khó khăn về kinh phí hoạt động, cụ thể:

Đối với nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các trường mầm non để thực hiện chăm sóc sức khoẻ ban đầu đối với HS theo quy định tại Thông tư 14/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính: Theo quy định hiện hành, định mức phân bổ chi ngân sách thường xuyên cho lĩnh vực giáo dục được quy định tại Nghị quyết số 35/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Theo đó, ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ quỹ tiền lương và các khoản đóng góp đối với cán bộ, giáo viên và nhân viên theo biên chế được giao, các khoản chi khác (ngoài lương và đóng góp) của các trường mầm non được tính bằng 25% trên tổng quỹ lương và đóng góp được giao. Định mức này đã bao gồm: Tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương cho nhân viên làm công tác y tế học đường; hỗ trợ một phần kinh phí chi cho y tế học đường.

Tuy nhiên, khi giao dự toán hàng năm cho các trường, các địa phương lại không giao chi tiết nội dung chi chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho HS; vì vậy các trường không biết để phân khai dự toán kinh phí thực hiện.

Đối với nguồn kinh phí trích lại từ nguồn thu BHYT của cơ quan BHXH cho các trường mầm non thực hiện chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho HS theo quy định tại Thông tư 14/2007/TT-BTC, đến nay cơ bản các địa phương chưa được thực hiện. Lý do là các quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành chưa rõ ràng, tỉnh đã có các văn bản hỏi các bộ, ngành Trung ương và BHXH Việt Nam và được trả lời như sau: Trong thời gian chờ ý kiến của Bộ Y tế, đề nghị BHXH tỉnh Quảng Ninh chưa thực hiện trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho trẻ em dưới 6 tuổi học tại các trường mầm non (BHXH Việt Nam trả lời tại Văn bản số 5144/BHXH-CSYT ngày 20-12-2013). Hiện chưa có quy định về sử dụng Quỹ BHYT để chăm sóc sức khoẻ ban đầu đối với trẻ em dưới 6 tuổi học tại các trường mầm non, nhà trẻ. Nội dung này đang được nghiên cứu, xem xét, điều chỉnh... Trong thời gian chờ ban hành hướng dẫn mới, Bộ Y tế đề nghị Sở GD-ĐT, Sở Tài chính và BHXH tỉnh thực hiện theo quy định hiện hành và theo hướng dẫn của Bộ Tài chính (Bộ Y tế trả lời tại Văn bản số 3403/BTY-BH ngày 3-6-2014). Đối với kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho đối tượng HS mầm non, đề nghị căn cứ quy định tại Điểm 2, Mục I, Thông tư số 14/2007/TT-BTC ngày 8-3-2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trong các trường học để triển khai thực hiện” (Bộ Tài chính trả lời tại Văn bản 952/BTC-HCSN ngày 20-1-2014).

Vì vậy, nguồn kinh phí trích lại từ nguồn thu BHYT của cơ quan BHXH cho các trường mầm non thực hiện chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho HS theo quy định tại Thông tư 14/2007/TT-BTC đến nay chưa thể thực hiện được. Trước thực tế đó, UBND tỉnh đã kịp thời có Văn bản số 4067/UBND-TM3 ngày 28-7-2014 chỉ đạo các địa phương bổ sung kinh phí hỗ trợ từ ngân sách cho các trường mầm non để các trường có đủ kinh phí thực hiện chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho HS từ năm học 2014-2015. Tuy nhiên, đến cuối năm 2014 mới chỉ có 3 địa phương (Tiên Yên, Đầm Hà, Cô Tô), các địa phương còn lại chưa thực hiện. Lý do là một số địa phương khó khăn về nguồn kinh phí để bổ sung do vào thời điểm cuối năm các nguồn kinh phí dự toán năm 2014 đã được phân bổ hết; một số địa phương do nắm bắt, chỉ đạo của tỉnh không được kịp thời dẫn đến chậm trễ thực hiện.

- Để thực hiện tốt công tác này nhằm đảm bảo quyền lợi cho HS các trường mầm non, cần thực hiện giải pháp gì, thưa đồng chí?

+ Chính phủ vừa ban hành Nghị định 105/2014/NĐ-CP ngày 15-11-2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; theo đó, tại Điểm b, Khoản 1, Điều 6 quy định rõ mức trích lại từ nguồn thu BHYT cho các trường mầm non để thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho HS là 5%.

Để các trường mầm non trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho HS, đặc biệt tháo gỡ khó khăn về kinh phí, thời gian tới tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh và các địa phương khi lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách năm 2015 cho các trường mầm non phải chủ động tính toán và ghi rõ số kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho HS để các trường biết và phân khai thực hiện; đồng thời chỉ đạo cơ quan BHXH tỉnh sớm triển khai thực hiện trích lại 5% nguồn thu đóng BHYT cho các trường mầm non, để các trường có đủ nguồn kinh phí theo quy định, thực hiện chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho HS. 

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Nguồn: Báo Quảng Ninh

124

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan