Hoàn thành đúng tiến độ các dự án điện nông thôn, miền núi

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến chỉ đạo về các dự án điện nông thôn, miền núi, Tây Nguyên và tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng.

Theo đó, Bộ Công Thương cần phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, UBND 5 tỉnh Tây Nguyên (Lâm Đồng, Đăk Nông, Đăk Lăk, Gia Lai, Kon Tum), Trà Vinh, Sóc Trăng và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành Dự án cấp điện cho các thôn, buôn chưa có điện của 5 tỉnh Tây Nguyên và Dự án cấp điện cho các hộ dân chưa có điện chủ yếu là đồng bào Khmer tại các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng theo đúng tiến độ quy định.

Phó Thủ tướng chỉ đạo, đối với các dự án điện nông thôn, miền núi ở các địa phương khác, thực hiện theo Thông tư 97/2008/TT-BTC ngày 28/10/2008 của Bộ Tài chính. Đối với các dự án cấp bách, Bộ Công Thương và EVN lập dự án để tìm nguồn vốn (bao gồm cả vốn WB, ADB) ...để triển khai thực hiện.

Dự án cấp điện cho các thôn, buôn chưa có điện của 5 tỉnh Tây Nguyên nhằm mục tiêu xây dựng hệ thống lưới điện đến từng thôn buôn, cấp điện cho các hộ dân tộc thực hiện xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của đồng bào dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị cho 5 tỉnh Tây Nguyên. 
Dự án này được chia thành 5 tiểu dự án theo địa bàn 5 tỉnh Tây Nguyên. Về nguồn vốn do ngân sách nhà nước cấp 85% tổng số vốn đầu tư,  nguồn vốn tự có của EVN là 15% còn lại. Chủ đầu tư là EVN, thời gian thực hiện từ năm 2007 đến năm 200

Nguồn: Báo chính phủ

51

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan