Hướng dẫn hồ sơ vay vốn mua nhà ở xã hội

Ngân hàng Chính sách xã hội đang triển khai chương trình cho vay vốn mua, thuê nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20.10.2015 của Chính phủ.

Hồ sơ vay vốn gồm: giấy đề nghị vay vốn theo mẫu số 01/NƠXH; giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở; giấy chứng minh về điều kiện thu nhập; giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú.

Ngoài các loại giấy tờ trên, đối với vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội, phải có thêm bản sao có chứng thực hợp đồng mua bán nhà ở xã hội, hoặc hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội; bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh đã đóng tiền cho chủ đầu tư để mua, thuê mua nhà ở xã hội theo hợp đồng đã ký; biên bản bàn giao nhà ở giữa người vay vốn để thuê mua nhà ở xã hội với chủ đầu tư.

Đối với vay vốn để xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở, phải có dự toán hoặc phương án tính toán giá thành theo mẫu số 10/NƠXH; hợp đồng thi công (nếu có); bản vẽ thiết kế và bản sao có chứng thực Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng; bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp, theo quy định của pháp luật về đất đai tại địa phương, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

Nguồn: Báo Thanh Niên

267

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan