Hướng dẫn quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc.

Ảnh minh họa

Cụ thể, Thông tư số 90/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2015, được sửa đổi bổ sung bởi:

Thông tư số 45/2018/TT-BGTVT ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 90/2014/TT- BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2018. 

Nguồn: Tạp chí Giao thông

123

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan