Hướng dẫn thực hiện Luật Nhà ở 2014, Luật Kinh doanh bất động sản 2014

Bộ Xây dựng vừa ban hành công văn 1436/BXD-QLN hướng dẫn thực hiện Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 và Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8 (ngày 25/11/2014) và đã có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015.

Bộ Xây dựng cho biết, hiện Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện để trình Chính phủ ban hành các Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Luật Nhà ở 2014, Luật Kinh doanh bất động sản 2014 vừa có hiệu lực thi hành.

Tuy nhiên, để đảm bảo các hoạt động liên quan đến lĩnh vực nhà ở và kinh doanh bất động sản không bị gián đoạn trong khi chờ ban hành các Nghị định hướng dẫn, Bộ Xây dựng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Nhà ở 2005Luật Kinh doanh bất động sản 2006 nhưng không được trái với các quy định của Luật Nhà ở 2014 và Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

Theo đó, đối với Luật Nhà ở 2014, tại công văn 1436/BXD-QLN Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện về quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở; phát triển và quản lý, sử dụng nhà ở công vụ; phát triển, quản lý và sử dụng nhà ở tái định cư; chính sách nhà ở xã hội; quản lý, sử dụng nhà chung cư; sở hữu nhà ở tại Việt Nam của các tổ chức, cá nhân nước ngoài...

Đối với Luật Kinh doanh bất động sản 2014, công văn cũng hướng dẫn về chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn; chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai; chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản; cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản,...

Bộ Xây dựng cũng đề nghị, trong quá trình thực hiện Luật Nhà ở 2014 và Luật Kinh doanh bất động sản 2014, nếu có khó khăn, vướng mắc, các bộ, ngành, địa phương phản ánh về Bộ Xây dựng để được giải quyết, hướng dẫn cụ thể; trường hợp vượt thẩm quyền, Bộ Xây dựng sẽ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam Online

150

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan