Hướng dẫn tính thời gian nghỉ hưu trước hạn tuổi để hưởng TC 01 lần

Ông Trần Thành Vương, sinh năm 1964, trước đây công tác tại Cục Kỹ thuật, Quân khu 3. Tháng 10/2011, khi ông Vương 47 tuổi 3 tháng thì nhận quyết định nghỉ hưu khi đang là sĩ quan cấp thiếu tá. Vậy ông Vương có được hưởng trợ cấp dành cho sĩ quan về hưu trước hạn tuổi không?

Về vấn đề trên, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Điều kiện được hưởng trợ cấp

Chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 21/2009/NĐ-CP được hướng dẫn thực hiện tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2009 của Liên Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động-Thương binh  và Xã hội và Bộ Tài chính như sau:

Sĩ quan, QNCN đủ điều kiện nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm, được hưởng chế độ trợ cấp thuộc một trong các trường hợp:

- Thuộc diện dôi dư do thay đổi tổ chức, biên chế theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

- Hết hạn tuổi cao nhất giữ chức vụ chỉ huy, quản lý đơn vị quy định tại khoản 3 Điều 13 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam  mà quân đội không còn nhu cầu bố trí, sử dụng.

Hạn tuổi để tính hưởng chế độ trợ cấp khi sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm quy định cụ thể như sau: 

- Hạn tuổi cao nhất của sĩ quan phục vụ tại ngũ theo cấp bậc quân hàm là: Cấp uý: nam 46, nữ 46; Thiếu tá: nam 48, nữ 48; Trung tá: nam 51, nữ 51; Thượng tá: nam 54, nữ 54; Đại tá: nam 57, nữ 55; Cấp tướng: nam 60, nữ 55.

- Hạn tuổi của QNCN phục vụ tại ngũ được hưởng chế độ ứng với cấp bậc quân hàm là: Cấp uý: nam 46, nữ 46; Thiếu tá: nam 48, nữ 48; Trung tá, Thượng tá: nam 50, nữ 50.

- Cấp bậc quân hàm để xác định hạn tuổi cao nhất là cấp bậc quân hàm tại thời điểm có quyết định về việc nghỉ hưu của cấp có thẩm quyền.

Tại Điểm c, Khoản 2, Điều 3 Thông tư này ghi rõ: Tuổi để xác định sĩ quan, QNCN nghỉ hưu trước tuổi so với hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm khi phục vụ tại ngũ phải trước hạn tuổi cao nhất theo quy định nêu trên,  ít nhất là một năm (đủ 12 tháng), được tính từ tháng sinh đến tháng liền kề trước khi sĩ quan, QNCN nghỉ hưởng lương hưu hàng tháng.

Bên cạnh đó, tại Khoản 3, Điều 2 Thông tư này hướng dẫn như sau: Trường hợp thời gian công tác, thời gian tăng thêm do quy đổi và thời gian nghỉ hưu trước hạn tuổi có tháng lẻ thì được tính theo nguyên tắc: dưới 3 tháng không tính, từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng được tính là 1/2 năm, từ trên 6 tháng đến dưới 12 tháng được tính tròn là 1 năm.

Trường hợp không được hưởng chế độ trợ cấp

Sĩ quan, QNCN còn đủ điều kiện phục vụ tại ngũ và quân đội còn nhu cầu bố trí, sử dụng nhưng xin nghỉ hưu trước tuổi do nhu cầu cá nhân.

Sĩ quan, QNCN bị kỷ luật hình thức giáng chức, cách chức, giáng cấp quân hàm, hạ bậc lương buộc phải thôi phục vụ tại ngũ.

Sĩ quan QNCN đi học tập, công tác, nghỉ phép ở nước ngoài quá thời hạn từ 30 ngày trở lên không được cấp có thẩm quyền cho phép.

Trường hợp của ông Trần Thành Vương nhận quyết định nghỉ hưu khi đang là sĩ quan cấp bậc quân hàm thiếu tá, ở thời điểm 47 tuổi 3 tháng. Căn cứ hạn tuổi cao nhất phục vụ tại ngũ của sĩ quan cấp bậc thiếu tá là 48 tuổi, thì ông Vương nghỉ hưu sớm 9 tháng tuổi.

Trường hợp này nếu áp dụng quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 3 Thông tư liên tịch số 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC thì  không đủ thời gian nghỉ hưu trước hạn tuổi, ít nhất là một năm (đủ 12 tháng) để được hưởng chế độ trợ cấp một lần.

Nhưng nếu được đơn vị áp dụng cách tính theo nguyên tắc làm tròn số, được hướng dẫn tại Khoản 3, Điều 2 Thông tư này, thì thời gian nghỉ hưu trước tuổi có tháng lẻ “dưới 3 tháng không tính”.  Ông Vương được nhận quyết định nghỉ hưu ở thời điểm 47 tuổi 3 tháng mà tháng thứ 3 chưa đủ 30 ngày, thì được tính tròn là 47 tuổi, tức là nghỉ hưu trước hạn một năm, đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm .

Nguồn: Báo Chính phủ

132

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan