Khai sinh cho con sinh ra do mang thai hộ thế nào?

Anh chị tôi không có khả năng sinh con nên có nhờ người mang thai hộ. Trường hợp con sinh ra do mang thai hộ thì thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ thế nào?

Ảnh minh họa.

Luật gia Đặng Thị Nụ, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Điều 16 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch quy định về đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ như sau:

1. Người yêu cầu đăng ký khai sinh nộp giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 của Luật Hộ tịch và văn bản xác nhận của cơ sở y tế đã thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản cho việc mang thai hộ. Phần khai về cha, mẹ của trẻ được xác định theo cặp vợ chồng nhờ mang thai hộ.

2. Thủ tục đăng ký  khai sinh được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 của Luật Hộ tịch; nội dung đăng ký khai sinh được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Nghị định này.

Khoản 1, Khoản 2 Điều 16 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định về thủ tục đăng ký khai sinh như sau:

1. Người đi đăng ký khai sinh nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy chứng sinh cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp không có giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh; trường hợp khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi phải có biên bản xác nhận việc trẻ bị bỏ rơi do cơ quan có thẩm quyền lập; trường hợp khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ phải có văn bản chứng minh việc mang thai hộ theo quy định pháp luật.

2. Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung khai sinh vào Sổ hộ tịch; cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lấy Số định danh cá nhân. Công chức tư pháp - hộ tịch và người đi đăng ký khai sinh cùng ký tên vào Sổ hộ tịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy khai sinh cho người được đăng ký khai sinh.

Như vậy, khi đăng ký khai sinh cho con, anh chị bạn cần chuẩn bị tờ khai theo mẫu kèm theo giấy chứng sinh và văn bản chứng minh việc mang thai hộ. Khi đầy đủ hồ sơ, công chức tư pháp – hộ tịch sẽ ghi nội dung khai sinh vào sổ hộ tịch và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ cấp Giấy khai sinh.

Nguồn: Lao động

200

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan