Khai thuế bảo vệ môi trường như thế nào?

Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế sửa đổi đang được Bộ Tài chính xây dựng đã có quy định hướng dẫn cách khai thuế bảo vệ môi trường.

Có thể khai thuế bảo vệ môi trường theo từng lần phát sinh. Ảnh Internet.

Theo hướng dẫn của dự thảo, đối với hàng hóa sản xuất; xăng, dầu nhập khẩu của các thương nhân đầu mối và tổ chức khác bán ra, trao đổi, tiêu dùng nội bộ, tặng, cho thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Thuế bảo vệ môi trường thì khai thuế bảo vệ môi trường theo tháng.

Đối với hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa nhập khẩu ủy thác thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Thuế bảo vệ môi trường (trừ xăng, dầu, mỡ nhờn nhập khẩu của thương nhân đầu mối) thì khai thuế bảo vệ môi trường theo từng lần phát sinh.

Về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế, người nộp thuế sản xuất hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường nộp hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trường hợp người nộp thuế có cơ sở sản xuất hàng hóa chịu thuế bảo vệ môi trường tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với nơi đóng trụ sở chính thì nộp hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường đến cơ quan thuế quản lý địa bàn, nơi có cơ sở sản xuất hàng hóa chịu thuế bảo vệ môi trường.

Người nộp thuế nhập khẩu hàng hóa (trừ trường hợp nhập khẩu xăng dầu) nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan.

Đối với tổ chức, cá nhân sản xuất túi nilong và thiết bị điện lạnh có chứa HCFC, căn cứ tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa sản xuất và các tài liệu hồ sơ liên quan để khai và nộp hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường với cơ quan thuế.

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu túi nilong và nhập khẩu thiết bị điện lạnh có chứa HCFC, căn cứ tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa nhập khẩu và các tài liệu hồ sơ liên quan để khai và nộp hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường với cơ quan hải quan.

Riêng đối với xăng dầu, thương nhân đầu mối trực tiếp nhập khẩu, sản xuất, pha chế xăng dầu nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp đối với lượng xăng dầu do các thương nhân đầu mối trực tiếp xuất, bán bao gồm: xuất để tiêu dùng nội bộ, xuất để trao đổi sản phẩm hàng hoá khác, xuất trả hàng nhập khẩu uỷ thác, bán cho tổ chức, cá nhân khác ngoài hệ thống của thương nhân đầu mối; trừ lượng xăng dầu xuất bán và nhập khẩu uỷ thác cho thương nhân đầu mối khác.

Thùy Linh

Nguồn: Báo Hải quan

90

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan