Khi nào được thay đổi nơi khám, chữa bệnh ban đầu?

Do gia đình tôi chuyển chỗ ở nên tôi muốn đăng ký thay đổi khám chữa bệnh ban đầu. Cơ quan bảo hiểm xã hội trả lời việc thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu sẽ được thực hiện vào đầu quý sau. Cơ quan Bảo hiểm xã hội trả lời như vậy có đúng không?

Ảnh minh họa.

Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Điều 26 Văn bản hợp nhất số 46/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế quy định về việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế như sau:

1. Người tham gia bảo hiểm y tế có quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương; trừ trường hợp được đăng ký tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế phải làm việc lưu động hoặc đến tạm trú tại địa phương khác thì được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với tuyến chuyên môn kỹ thuật và nơi người đó đang làm việc lưu động, tạm trú theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Người tham gia bảo hiểm y tế được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý.

3. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu được ghi trong thẻ bảo hiểm y tế.

Như vậy, người tham gia bảo hiểm y tế được đăng ký thay đổi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý. Cơ quan bảo hiểm xã hội trả lời bạn như vậy là đúng quy định pháp luật.

Tuy nhiên, cũng xin lưu ý thêm, hiện việc khám, chữa bệnh ở các cơ sở y tế tuyến huyện đã được thông tuyến trên toàn quốc. Do đó, nếu bạn đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu ở cấp huyện của tỉnh này mà đến khám, chữa bệnh ở tỉnh, thành phố khác thì vẫn được coi là khám, chữa bệnh đúng tuyến. 

Nguồn: Lao động

170

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan